Szkolenie specjalistyczne UAS – Szkody łowieckie

2500,00 

Szkolenie pozwala na zdobycie specjalistycznej wiedzy związanej z nowoczesnym zarządzaniem terenami rolnymi przy użyciu zobrazowań lotniczych (ortofotomapy) oraz programów umożliwiających zarządzanie danymi geograficznymi. Dowiedz się jak zaplanować lot fotogrametryczny nad polami, dobrać sprzęt do indywidualnych potrzeb, ocenić uszkodzenia na podstawie fotomapy oraz obliczyć ich powierzchnię.

 

 

Opis

Gdzie obowiązuje: Polska

Korzyści/ Co dają uprawnienia/ Co możesz?

 • Wiesz jak planować loty fotogrametryczne nad polami.
 • Znasz i umiesz dobrać sprzęt do indywidualnych potrzeb
 • Wiesz jak oceniać uszkodzenia na podstawie ortofotomapy.
 • Wiesz jak liczyć obszary zniszczone przez zwierzynę leśną.

Opis szkolenia

Szkolenie odbywa się za pośrednictwem platformy e-learningowej.

Zakres merytoryczny szkolenia:

 • Bezzałogowe systemy latające w służbie rolnictwu – przegląd rozwiązań,
 • Czujniki i systemy fotogrametryczne stosowane w rolnictwie precyzyjnym,
 • Jak optymalnie planować naloty fotogrametryczne,
 • Jak klasyfikować uszkodzenia spowodowane zwierzyną leśną,
 • Konsultacje Techniczne

Szkolenie praktyczne odbywa się za pośrednictwem platformy e-learningowej.

Zakres szkolenia praktycznego:

 • Planowanie misji fotogrametrycznej,
 • Przetwarzanie danych fotogrametrycznych
 • Operacje w programie QGIS
 • Generowanie raportów

Szkolenia odbywają się zgodnie z harmonogramem.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO SZKOLENIA

 • Szkolenie przeznaczone jest w szczególności dla właścicieli obszarów rolnych, leśniczych.
 • Przed przystąpieniem do szkolenia Specjalistycznego z Ratownictwa i poszukiwań warto ukończyć szkolenie NSTS-01. Pozwoli to na samodzielne wykonywanie lotów dronami. Osoby nieposiadające szkolenia VLOS mogą uczestniczyć w szkoleniu bez możliwości samodzielnego pilotowania drona.

Pliki do pobrania

Nie dodano żadnych plików