Kontakt

Skontaktuj się z BZB UAS

+48 507 265 115+48 507 265 115

sales@bzbuas.comsales@bzbuas.com

BZB UAS Sp. z o.o.
Międzyleska 4, Hala F
50-514 Wrocław

    Administratorami danych osobowych kontrahentów jest:
    BZB UAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s we Wrocławiu, (50-514), ul. Międzyleska 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieście VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000661419, REGON 366484052, NIP: 8943095656 telefon +48 507 265 115, adres poczty elektronicznej: sales@bzbuas.com.

    Partnerzy i klienci