Kup drona lub zamów loty.
Skontaktuj się z BZB UAS.

+48 71 750 31 70 sales@bzbuas.com

BZB UAS Sp. z o.o.
Lekcyjna 142A
51-169 Wrocław

    Administratorami danych osobowych kontrahentów jest:
    BZB UAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s we Wrocławiu, (51-628), ul Wittiga 4/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieście VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000661419, REGON 366484052, NIP: 8943095656 telefon +48 71 750 31 70, adres poczty elektronicznej: sales@bzbuas.com.

    Partnerzy i klienci