FAQ

 • Gdzie mogę się zarejestrować i przejść szkolenie w kategorii otwartej A2?

  W przypadku chęci latania dronem należy zarejestrować się na portalu drony.ulc.gov.pl, przejść podstawowe szkolenie i egzamin do kategorii A1/A3. Po odbyciu takiego szkolenia mamy możliwość szkolenia na dalsze kategorie. Szkolenie w kategorii otwartej A2 można wykonać w każdym certyfikowanym ośrodku szkolenia. Wykaz takich ośrodków znajduje się:
  https://ulc.gov.pl/pl/drony/prowadzenie-szkolen

 • Czym różni się numer operatora od numeru pilota?

  Numer operatora to unikalny numer umożliwiający identyfikację zarejestrowanego operatora. Numer ten umieszczony jest na statku powietrznym i w systemach zdalnej e-identyfikacji. Natomiast numer pilota to unikalny numer dokumentu potwierdzający kompetencje pilota do wykonywania operacji z użyciem BSP.

 • Czy każdy dron wymaga rejestracji?

  Nie ma obowiązku rejestrowania każdego drona. W aktualnie obowiązujących przepisach istnieje natomiast obowiązek rejestracji operatora bezzałogowego systemu latającego wykonującego loty w kategorii otwartej i szczególnej. Numer operatora powinien być umieszczony na każdym BSP obsługiwanym przez danego operatora.

 • Ile trzeba mieć lat, aby móc zdobyć uprawnienia do pilotowania drona?

  W aktualnie obowiązujących przepisach minimalny wiek umożliwiający uzyskanie uprawnień do pilotowania drona to 16 lat.

 • Czy mogę latać dronem nad posesją prywatną?

  W przypadku latania nad posesją, która nie jest naszą własnością należy pamiętać o zachowaniu bezpiecznej odległości w poziomie i pionie od budynków. Należy pamiętać, że zgodnie z prawem nie powinniśmy naszym lotem zakłócać lub w jakikolwiek sposób przeszkadzać lub zagrażać w życiu codziennym osób postronnych. Częste loty nad daną posesją mogą być uznawane za nękanie lub inne formy obserwacji. Jeżeli musisz latać często nad daną posesją (np.wykonywane zlecenie), postaraj się uzgodnić to wcześniej z właścicielem danej posesji.

 • Czym różni się kategoria otwarta od kategorii szczególnej?

  Loty wykonywane w kategorii otwartej mają niskie ryzyko i przeważnie odbywają się na terenach otwartych. W tej kategorii loty nad ludźmi możliwe są tylko w przypadku podkategorii A1 dronami o masie do 900g. Loty w tej kategorii mogą odbywać się jedynie w zasięgu wzroku pilota (VLOS)
  Loty w kategorii szczególnej posiadają średnie ryzyko i odbywać się mogą nad terenami zabudowanymi, zgromadzeniami osób oraz w przypadku zezwolenia powyżej 120 m AGL.
  W kategorii szczególnej możemy wykonywać loty w zasięgu wzroku jak i poza nim (VLOS i BVLOS)

 • Jakie uprawnienia wymagane są w kategorii otwartej, a jakie w szczególnej?

  W przypadku lotu w kategorii otwartej musimy zarejestrować się na platformie drony.ulc.gov.pl i przejść test oraz egzamin na podkategorię A1/A3. Proces ten nie dotyczy jedynie w przypadku operowania dronami o masie poniżej 250g.
  Po tym procesie możemy legalnie latać w kategorii otwartej. Dodatkowym uprawnieniem jest podkategoria A2. W celu uzyskania uprawnień A2 należy zgłosić się do jednego z podmiotów szkolących i zdać egzamin A2.
  W kategorii szczególnej musimy przejść początkowo ten sam proces czyli rejestrację oraz test i egzamin A1/A3. Następnie musimy przejść szkolenie oraz egzamin w ośrodku szkolącym na wybraną przez nas podkategorię np. NSTS-02.
  Następnie loty w kategorii szczególnej mogą być wykonywane po spełnieniu wybranego z poniższych:

  • Oświadczenie o operacji w ramach krajowego scenariusza standardowego (NSTS)
  • Otrzymania zezwolenia na operacje w kategorii szczególnej,
  • Uzyskaniu certyfikatu LUC
 • Czy każdy lot dronem powinien być zarejestrowany?

  Tak, każdy lot dronem powinien być zgłoszony za pośrednictwem odpowiedniego systemu teleinformatycznego. W naszym przypadku jest to aplikacja DroneRadar w której musimy wykonać CHECK-IN.

 • Czy mogę legalnie latać dronem na terenie UE?

  Loty dronem zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami możemy wykonywać na terenie całej Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Należy pamiętać o przestrzeganiu odpowiednich dla danego Państwa przepisów oraz stref geograficznych, a także o posiadaniu odpowiednich uprawnień.

 • Czy muszę mieć wykupione ubezpieczenie?

  W obecnych przepisach nie ma obowiązku posiadania ubezpieczenia w przypadku latania dronem o masie poniżej 20 kg. ULC zaleca, aby każdy operator posiadał ubezpieczenie.

 • Gdzie mogę latać dronem?

  Loty dronem w przypadku Polski możemy wykonywać w przestrzeniach niekontrolowanych G oraz kontrolowanych C jeżeli posiadamy odpowiednie uprawnienia oraz stosujemy się do warunków określonych przepisami ULC.

 • Czy aby latać dronem obowiązkowa jest rejestracja w kategorii otwartej?

  W przypadku latania dronem o masie powyżej 250g powinniśmy zarejestrować się na portalu drony.ulc.gov.pl i przejść test oraz egzamin na podkategorię A1/A3. Następnie podczas lotów musimy wykonywać CHECK-IN w aplikacji DroneRadar.

 • Mój zaplanowany lot wykracza poza krajowy scenariusz podstawowy. Jak mogę uzyskać zgodę na lot?

  W takim przypadku powinniśmy złożyć wniosek o zezwolenie na operację w którym będą znajdować się dokładne informacje dotyczące prowadzonej operacji takie jak ocena ryzyka. Więcej informacji na temat poprawnego złożenia wniosku znajdziemy na stronie ULC pod linkiem: https://ulc.gov.pl/pl/drony/kategoria-szczegolna/5301-zezwolenie-na-operacje-w-kategorii-ogolnej