FAQ

 • Gdzie mogę się zarejestrować i przejść szkolenie w kategorii otwartej A2?

  W przypadku chęci latania dronem należy zarejestrować się na portalu drony.ulc.gov.pl, przejść podstawowe szkolenie i egzamin do kategorii A1/A3. Po odbyciu takiego szkolenia mamy możliwość szkolenia na dalsze kategorie. Szkolenie w kategorii otwartej A2 można wykonać w każdym certyfikowanym ośrodku szkolenia. Wykaz takich ośrodków znajduje się :
  https://ulc.gov.pl/pl/drony/prowadzenie-szkolen

 • Czym różni się numer operatora od numeru pilota?

  Numer operatora to unikalny numer umożliwiający identyfikację zarejestrowanego operatora. Numer ten umieszczony jest na statku powietrznym i w systemach zdalnej e-identyfikacji. Natomiast numer pilota to unikalny numer dokumentu potwierdzający kompetencje pilota do wykonywania operacji z użyciem BSP.

 • Czy każdy dron wymaga rejestracji?

  Nie ma obowiązku rejestrowania każdego drona. W aktualnie obowiązujących przepisach istnieje natomiast obowiązek rejestracji operatora bezzałogowego systemu latającego wykonującego loty w kategorii otwartej i szczególnej. Numer operatora powinien być umieszczony na każdym BSP obsługiwanym przez danego operatora.

 • Ile trzeba mieć lat, aby móc zdobyć uprawnienia do pilotowania drona?

  W aktualnie obowiązujących przepisach minimalny wiek umożliwiający uzyskanie uprawnień do pilotowania drona to 16 lat.

 • Czy mogę latać dronem nad posesją prywatną?

  W przypadku latania nad własną posesją należy pamiętać, o posiadaniu odpowiednich uprawnień do wykonywania takich operacji (kategoria otwarta A1 lub szczególna) i zastosowaniu się od ogólnych przepisów wykonywania lotów w danej strefie geograficznej. W przypadku latania nad posesją, która nie jest naszą własnością należy pamiętać o zachowaniu bezpiecznej odległości od budynków oraz o tym, że jeżeli będziemy wykonywać takie loty częściej osobom.

 • Czym różni się kategoria otwarta od kategorii szczególnej?

  Loty wykonywane w kategorii otwartej mają niskie ryzyko i przeważnie odbywają się na terenach otwartych. W tej kategorii loty nad ludźmi możliwe są tylko w przypadku podkategorii A1 dronami o masie do 900g. Loty w tej kategorii mogą odbywać się jedynie w zasięgu wzroku pilota (VLOS)
  Loty w kategorii szczególnej posiadają średnie ryzyko i odbywać się mogą nad terenami zabudowanymi, zgromadzeniami osób oraz w przypadku zezwolenia powyżej 120 m AGL.
  W kategorii szczególnej możemy wykonywać loty w zasięgu wzroku jak i poza nim (VLOS i BVLOS)

 • Jakie uprawnienia wymagane są w kategorii otwartej, a jakie w szczególnej?

  W przypadku lotu w kategorii otwartej musimy zarejestrować się na platformie drony.ulc.gov.pl i przejść test oraz egzamin na podkategorię A1/A3. Proces ten nie dotyczy jedynie w przypadku operowania dronami o masie poniżej 250g.
  Po tym procesie możemy legalnie latać w kategorii otwartej. Dodatkowym uprawnieniem jest podkategoria A2. W celu uzyskania uprawnień A2 należy zgłosić się do jednego z podmiotów szkolących i zdać egzamin A2.
  W kategorii szczególnej musimy przejść początkowo ten sam proces czyli rejestrację oraz test i egzamin A1/A3. Następnie musimy przejść szkolenie oraz egzamin w ośrodku szkolącym na wybraną przez nas podkategorię np. NSTS-02.
  Następnie loty w kategorii szczególnej mogą być wykonywane po spełnieniu wybranego z poniższych:

  • Oświadczenie o operacji w ramach krajowego scenariusza standardowego (NSTS)
  • Otrzymania zezwolenia na operacje w kategorii szczególnej,
  • Uzyskaniu certyfikatu LUC
 • Czy każdy lot dronem powinien być zarejestrowany?

  Tak, każdy lot dronem powinien być zgłoszony za pośrednictwem odpowiedniego systemu teleinformatycznego. W naszym przypadku jest to aplikacja DroneRadar w której musimy wykonać CHECK-IN.

 • Czy mogę legalnie latać dronem na terenie UE?

  Loty dronem zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami możemy wykonywać na terenie całej Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Należy pamiętać o przestrzeganiu odpowiednich dla danego Państwa przepisów oraz stref geograficznych, a także o posiadaniu odpowiednich uprawnień.

 • Czy muszę mieć wykupione ubezpieczenie?

  W obecnych przepisach nie ma obowiązku posiadania ubezpieczenia w przypadku latania dronem o masie poniżej 20 kg. ULC zaleca, aby każdy operator posiadał ubezpieczenie.

 • Gdzie mogę latać dronem?

  Loty dronem w przypadku Polski możemy wykonywać w przestrzeniach niekontrolowanych G oraz kontrolowanych C jeżeli posiadamy odpowiednie uprawnienia oraz stosujemy się do warunków określonych przepisami ULC.

 • Czy aby latać dronem obowiązkowa jest rejestracja w kategorii otwartej?

  W przypadku latania dronem o masie powyżej 250g powinniśmy zarejestrować się na portalu drony.ulc.gov.pl i przejść test oraz egzamin na podkategorię A1/A3. Następnie podczas lotów musimy wykonywać CHECK-IN w aplikacji DroneRadar.

 • Mój zaplanowany lot wykracza poza krajowy scenariusz podstawowy. Jak mogę uzyskać zgodę na lot?

  W takim przypadku powinniśmy złożyć wniosek o zezwolenie na operację w którym będą znajdować się dokładne informacje dotyczące prowadzonej operacji takie jak ocena ryzyka. Więcej informacji na temat poprawnego złożenia wniosku znajdziemy na stronie ULC pod linkiem: https://ulc.gov.pl/pl/drony/kategoria-szczegolna/5301-zezwolenie-na-operacje-w-kategorii-ogolnej