Szkolenie NSTS-01

900,00

Szkolenie do Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-01 obejmującego operacje w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) lub z widokiem z pierwszej osoby (FPV) na bezzałogowym statku powietrznym o masie startowej do 4 kg.

SKU: 92282609 Kategorie: , Tagi: ,

Opis

NSTS-01 – Leć dalej, wyżej i szybciej niż inni!

 

Szkolenie teoretyczne na platformie e-learningowej oraz szkolenie praktyczne dają możliwość uzyskania europejskiego certyfikatu kompetencji pilota drona uprawniającego do wykonywania lotów w zasięgu wzroku VLOS w kategorii szczególnej NSTS-01 na terenie całej Unii Europejskiej.

 

 

 

 

KORZYŚCI / CO DAJĄ UPRAWNIENIA? / CO MOŻESZ?

Uprawnienia NSTS-01 upoważniają do lotu z zachowaniem następujących warunków:
 • Możesz latać dronem nad obszarami zaludnionymi i ludźmi zachowując bezpieczną odległość ustaloną przez pilota;
 • Możesz latać dronami, które nie posiadają nadanej klasy, czyli dostępnymi obecnie na rynku bez dodatkowych ograniczeń;
 • Ubiegać się o zgodę prezesa ULC lub certyfikat LUC w przypadku operacji niemieszczącej się w scenariuszu standardowym, czyli np. loty powyżej 120 m AGL lub wysokości najwyższej przeszkody powiększonej o 15 m.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Szkolenie teoretyczne – Zakres szkolenia teoretycznego:

 • Przepisy lotnicze,
 • Ograniczenia możliwości człowieka,
 • Procedury operacyjne,
 • Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu,
 • Ogólna wiedza na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych,
 • Meteorologia,
 • Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie,
 • Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi.

 

Szkolenie teoretyczne kończy się przystąpieniem do próbnego egzaminu teoretycznego.

 

Szkolenie praktyczne – Na szkolenie praktyczne składają się:

 

Praktyka naziemna: Praktyka naziemna to 1 godzina szkolenia, które przygotowuje do wykonywania czynności lotniczych. Dowiesz się jak przygotować się do lotu, gdzie sprawdzić pogodę, aktywność słońca, gdzie znaleźć informację o aktywności stref powietrznych, jak obsługiwać aplikację Drone Radar oraz jak przygotować drona do lotu.

 

Praktyka powietrzna: Szkolenie to trwa 3 godzin w terminach dopasowanych do Twoich możliwości czasowych.

 

Zakres szkolenia praktycznego:

 • Czynności przed lotem, przygotowanie drona do lotu;
 • Wykonywanie startu i lądowania;
 • Czynności w trakcie lotu: zmiana parametrów lotu, zmiana prędkości, wysokości, zmiana orientacji;
 • Nauka czynności wykonywanych po zakończeniu lotu;
 • Zapobieganie zagrożeniom w sytuacjach niebezpiecznych.

 

Szkolenia odbywają się każdego dnia (z wyłączeniem dni z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi t.j. kiedy prędkość wiatru przekracza 8 m/s lub występują opady atmosferyczne).

 

EGZAMIN TEORETYCZNY

Po ukończeniu szkolenia teoretycznego oraz praktycznego Kursant może przystąpić do egzaminu końcowego, który przeprowadzony zostanie przez podmiot niezależny. Zawierać on będzie minimum 80 pytań, a na jego rozwiązanie Kursant będzie mieć maksymalnie 120 minut. Cena szkolenia uwzględnia koszty egzaminu.

 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO SZKOLENIA

W celu przystąpienia do szkolenia należy mieć ukończony 16 rok życia. Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć zgodę rodziców/opiekunów prawnych na przystąpienie do szkolenia lotniczego. Osoby poniżej 16 roku życia zobowiązane są dodatkowo do odbycia szkolenia w obecności rodzica/opiekuna prawnego;
Nie musisz posiadać orzeczenia lotniczo-lekarskiego!
Rejestracja oraz zdobycie uprawnienia A1 / A3 – robi się to bezpłatnie na platformie Urzędu Lotnictwa Cywilnego: https://drony.ulc.gov.pl/

 

FORMA SZKOLENIA

Szkolenia NSTS (PILOTÓW DRONÓW) prowadzimy w dwóch formach: praktyka stacjonarnie w siedzibie BZB UAS, w siedzibie klienta (szkolenie dla min. 5 osób) lub w formie webinarów online w czasie rzeczywistym z naszym Instruktorem, praktyka zawsze stacjonarnie. Kursant dodatkowo dostaje 12-miesięczny dostęp do naszej platformy e-learningowej, na której znajdują się materiały szkoleniowe i aktualne wzmianki o przepisach lotniczych.

 

Każdy kursant po ukończeniu szkolenia otrzymuje certyfikat. 

 

BAZA WIEDZY

Zobacz jak wygląda planowanie misji automatycznych!

 

 

Pliki do pobrania

Nie dodano żadnych plików