Stwórz mapy terenu i zbadaj stan budowli

Drony w Inżynierii Lądowej

Fotogrametria

Teren w 3D za pomocą..

Wykorzystaj metody teledetekcji i przenieś infrastrukturę terenu na model cyfrowy. Wykorzystaj ortofotomapę, która zapewnia wszystkie cechy mapy geodezyjnej. Skanuj teren z dokładnością do 2 cm na pixel. Z taką precyzją dostrzeżesz pięciozłotówkę z lotu ptaka.

Zobacz, jak powstają ortofotomapy z drona.

pomiary geodezyjne dronem - zdjęcie kopalni odkrywkowej otoczonej wodą

Mapy 3D i numeryczne modele terenu

Przeprowadzaj inwentaryzacje i planuj zagospodarowanie.
mapy 3d inwentaryzacji naniesiona analiza
mapy 3d inwentaryzacj
 • Pomiary powierzchni i odległości BZB UAS

  Pomiary powierzchni i odległości
  Tworząc cyfrowy model terenu możemy z dużą
  dokładnością oszacować odległości i powierzchnię
  badanego obszaru

 • Raport o stanie budynków BZB UAS

  Raport o stanie budynków
  Za pomocą zdjęć wykonanych z wysokości
  dokonujemy precyzyjnej analizy stanu budynków,
  dachów i rynien

 • Obrazowanie inwestycji BZB UAS

  Obrazowanie Inwestycji
  Na podstawie wykonanej mapy możemy zobrazować przebieg i wygląd planowanych inwestycji

 • Pomiary wysokoś i objętości BZB UAS

  Pomiary wysokości i objętości
  Wyznaczamy wysokości, spadki terenu oraz bilansy
  mas ziemnych.
  Obliczamy objętości wykopów liniowych
  oraz szerokoprzestrzennych

 • Tworzenie map geodezyjnych BZB UAS

  Tworzenie map geodezyjnych
  Ortofotomapy posiadają wszystkie cechy
  mapy geodezyjnej. Jednolitą skalę,
  układ współrzędnych i odwzorowanie
  danych geometrycznych

Inspekcja obiektów liniowych

Wykorzystaj sztuczną inteligencję do inspekcji infrastruktury długiej.
Dron w inżynierii lądowej - inspekcja obiektów liniowych zdjęcie wyjściowe pełna analiza
Dron w inżynierii lądowej - inspekcja obiektów liniowych zdjęcie wyjściowe częściowa analiza
Dron w inżynierii lądowej - inspekcja obiektów liniowych zdjęcie wyjściowe przed analizą
 • Reaguj na próby ingerencji BZB UAS

  Reaguj na próby ingerencji
  Nasze autorskie algorytmy automatycznie
  wykryją potencjalne miejsce,
  gdzie mogła odbyć się ingerencja w rurociąg

 • Obrazowanie inwestycji BZB UAS

  Kontroluj obiekty w pasie ochronnym
  Sprawdź w jakim miejscu pojawiają się
  obiekty stworzone przez człowieka
  bądź wegetacja zagrażająca infrastrukturze

 • Poszukiwanie wycieków BZB UAS

  Poszukujemy wycieków
  Lokalizuj wycieki, będące zagrożeniem ekologicznym.
  Minimalizuj straty

specjalistyczne pomiary geodezyjne - zdjęcie z lotu ptaka wielopoziomowego skrzyżowania dróg

Wizualizacja inwestycji i postępów robót

Przeprowadzaj inspekcje w okresie realizacji inwestycji.

 • Sprawdź postęp robót budowlanych,
 • Weryfikuj powstawanie budowli porównując z projektem,
 • Zarządzaj budową wykorzystując nowoczesne techniki BIM.
KontaktKontakt

Wirtualny spacer

Inżynieria lądowa BZB UAS

Gotowy by oderwać się od ziemi?

Skontaktuj się z BZB UAS Dziś!Skontaktuj się z BZB UAS Dziś!