Kategoria otwarta A2

Czym jest kategoria otwarta i jakie podkategorie do niej należą?

    W związku ze zmianą przepisów użytkowania bezzałogowych statków powietrznych z dnia 31.12.2020r., pojawiła się znacząca zmiana w kategoriach wagowych i operacyjnych. Obecnie występuje podział na dwie kategorie: otwartą oraz szczegółową. Dzisiaj skupimy się na kategorii otwartej, które jest unormowana w sprawie lotów niskiego ryzyka z wykorzystywaniem BSP.  Dodatkowo kategoria otwarta dzieli się na podkategorię: A1, A2, A3. Od 2021 roku, aby wykonywać loty w tej kategorii musimy mieć ukończony 16 rok życia.

Tabela dla podziału kategorii otwartej (źródło: ulc.gov.pl)

Jakie czynniki charakteryzują podkategorię A2?

    W podkategorii A2 znajduje się tylko jedna klasa C2. Podkategoria A2 jest określana jako loty w bliskiej, lecz bezpiecznej odległości od innych osób. Oznacza to, że pilotując BSP jest zobligowany do zachowania odległości, minimum 30 metrów od osób znajdujących się w pobliżu. Odległość można zmniejszyć tylko w przypadku, jeżeli dron posiada tzw. tryb niskiej prędkości (będzie on w przyszłości wymagany dla wszystkich produkowanych BSP). Z włączonym trybem niskiej prędkości (prędkość 5 m/s) odstęp można skrócić do 5 metrów.  Dodatkowo podkategoria A2 pozwala również na loty wykonywane w podkategorii A3 (lot poza obszarami zamieszkałymi).

    Dodatkowo, posiadając uprawnienia z zakresu klasy C2, jesteśmy zobowiązany do operowania BSP o wadze nieprzekraczającej 4 kg. Maksymalny pułap lotu wynosi 120 metrów od powierzchni terenu. W przypadku wysokich obiektów budowlanych należy zachować szczególną ostrożność w zachowaniu odpowiedniej odległości.

Grafika przestawiająca pułap lotu dla BSP oraz zachowanie odległości od obiektów inżynieryjnych

(źródło:https://ulc.gov.pl/pl/drony/kategoria-otwarta-informacje)

 
 

Jak wyglądają procedury uzyskania kwalifikacji A2?

Uzyskanie świadectwa kwalifikacji w podkategorii A2 możemy uzyskać na dwa, odrębne sposoby:

  • Pierwszy sposób jest możliwy w przypadku, gdy uzyskaliśmy świadectwo kwalifikacji przed 30.12.2020r. Aby uzyskać uprawnienia w zakresie podkategorii A2, należy wykonać tzw. konwersję starych uprawnień. O procesie konwersji można dowiedzieć się na oficjalnej stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub z artykułu o konwersji na naszej stronie.
  •  Drugie postępowanie przeprowadza się w przypadku nie posiadania wcześniej świadectwa kwalifikacji na operatora BSP. Proces uzyskiwania rozpoczyna się od rejestracji na stronie drony.ulc.gov.pl. W telegraficznym skrócie zakładanie konta opisaliśmy w artykule o konwersji starego świadectwa operatora. Po założeniu konta, należy rozpocząć szkolenie, które znajduje się na profilu pilota w zakresie uprawnień A1/A3, a następnie rozwiązać egzamin onlinem (również dostępny na stronie ULC).

    Po zdaniu egzaminu teoretycznego kompetencji w zakresie pilotowania BSP należy udoskonalać umiejętności operowania dronów w praktyce. Można to robić samodzielnie lub  pod okiem doświadczonego instruktora. W przypadku nieposiadania własnej platformy latającej lub nieścisłości merytorycznych warto skontaktować się z nami.

    Kolejnym krokiem jest przystąpienie do egzaminu teoretycznego kategorii A2. Do egzaminu można podejść poprzez skontaktowanie się z nami lub innym uznanym podmiotem. Umożliwiamy podejście do egzaminu w formie zdalnej (online) oraz w formie stacjonarnej we Wrocławiu.

Kandydat na pilota w zakresie kompetencji A2 musi spełnić pewne, obowiązkowe warunki:

  • posiadanie aktualnego poświadczenie o kompetencji A1/A3
  • dostarczenie oświadczenia o odbyciu szkolenia praktycznego
  • zgłoszenie chęci przystąpienia do egzaminu teoretycznego
  • wydrukowanie potwierdzenie opłaty za egzamin

Test teoretyczny A2 składa się z 40 pytań wielokrotnego wyboru z dziedzin takich jak:

  • meteorologia
  • osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w trakcie lotu
  • operacyjne i techniczne środki zapewniające bezpieczeństwo

Po ukończeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje się certyfikat kompetencji pilota BSP.

Grafika uwzględniająca procedury uzyskania uprawnień A2

Zapraszamy do zapoznania się załącznikami w formacie pdf.

Proces konwersji uprawnień Pilota BSP

Konwersja ULC

Konwersja oraz dlaczego należy ją zrobić?

Od 2021 roku zmieniło się prawo dronowe na terenie naszego kraju. Od tego roku państwa członkowskie dokonują intergracji międzynarodowej w ramach ujednolicenia prawa lotniczego w zakresie bezzałogowych statków powietrznych.  Do 31 grudnia 2021 roku można posługiwać się polskim i ważnym świadectwem kwalifikacyjnym UAVO wykonanym w 2020 roku lub wcześniej. Jeśli pilotowi kończy się termin ważności uprawnienia, należy bezzwłocznie wykonać proces konwersji. Do uprawnień wchodzących w zakres konwersji należą świadectwa podstawowe: VLOS, BVLOS oraz dodatkowe: UAV<5kg, UAV(MR),25kg itp. oraz INS. Po przekształceniu świadectwa, otrzymuje się uprawnienia ustalone przez UE.

Na czym polega ten proces?

Uprawnienia UE a uprawnienia wydawane  przez Urząd Lotnictwa różnią się od siebie. Ważniejszą zmianą jest odrzucenie dotychczasowego podziału na świadectwo kwalifikacji rekreacyjnego i komercyjnego. Zmienia się także zakres wagowy. Zakres wagowy zmienia się w następujący sposób:

– Uprawnienia VLOS dopuszcza pilota do wykonywania lotów w całej kategorii otwartej (A1, A2, A3) oraz w kategorii szczególnej w lotach VLOS.

– Uprawnienia BVLOS dopuszcza pilota do wykonywania lotów w całej kategorii otwartej (A1, A2, A3) oraz w kategorii szczególnej w lotach VLOS jak i BVLOS

– Świadectwo kwalifikacji UAVO tylko z uprawnieniami podstawowymi zmienia się do uprawnień w kategorii otwartej A1, A2, A3

Jako, że większość osób jest wzrokowcami wrzucamy wykres, który ilustruje zmiany.

Dla bardziej szczegółowe informacji można uzyskać z oficjalnej strony internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego (https://ulc.gov.pl) lub bezpośrednio z tabeli zamieszczonej poniżej:

źródło: https://ulc.gov.pl/pl/drony/5306-konwersja-swiadectw-kwalifikacji-uavo-informacje

Jak wykonać konwersję już teraz?

Sam proces nie jest skomplikowany i co ważne, konwersję można załatwić bez wychodzenia z domu. Należy pamiętać, że aby wykorzystywać z dronów w przyszłości, konwersja kwalifikacji jest niezbędna. Na początku należy się zarejestrować na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego jako operator.

Po utworzeniu strony widoczne będą dwie opcje: Rejestracja i szkolenia oraz Zasady wykonywania operacji SBSP, gdzie znajdziemy ogólne inforamacje i akty prawne związane z UAV. Nas interesuje rejestracja, więc wybieramy tę opcję. Jeżeli mamy konto  – logujemy się na nie, jeśli pierwszy raz jesteśmy na stronie ulc.gov.pl lub nie mamy konta – wybieramy rejestruj. Aby się zalogować potrzebujemy podać dwie dane: e-mail oraz numer telefonu.

Po wprowadzeniu danych automatycznie otrzymamy maila z potwierdzeniem zarejestrowania konta i prośbą o aktywację konta. Naciśnięcie przycisku “aktywuj” przeniesie nas na kolejny etap rejestracji. Wprowadzamy tam hasło do kolejnego logowania oraz wprowadzamy kod aktywacyjny, które otrzymamy w wiadomości SMS. Po rejestracji ponownie logujemy się na swoje nowo założone konto użytkownika.

Po ponownym zalogowaniu należy uzupełnić dane osobowe takie jak: status prawny, kwestia posiadania świadectwa UAVO, oraz podstawowe dane osobowe. Aby przejść do etapu konwersji należy podać numer świadectwa kwalifikacji.

W oknie profilu pilota otrzymujemy możliwość rozpoczęcia lub kontynowanie szkoleń, a także konwersję świadectwa UAVO właśnie.

Gdy wszystkie dane będą wypełnione w profilu pilota, po naciśnięciu “konwersja świadectwa UAVO” automatycznie zacznie się pobieranie pliku .zip z wnioskiem o konwersję UAVO. Wniosek powinien być wydrukowany, podpisany własnoręcznie, a po sprawdzeniu danych, wysłanie wniosku listem poleconym na adres Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Wysłanie wniosku możemy również wysłać cyfrowo wykorzystując do tego portal urzędowy Mój Gov.

Po zalogowaniu na “Mój Gov” np. poprzez profil zaufany, należy wybrać opcję “Pisma ogólne”, które znajdują się w zakładce “Popularne usługi” po prawej stronie.

Po wybraniu “Pismo ogólne” wyszukujemy urząd który nas interesuje, w tym wypadku jest to oczywiście Urząd Lotnictwa Cywilnego. Dalej w rubryce Rodzaj pisma i wybieramy “wniosek”, a tytuł “Wniosek o konwersję świadectwa kwalifikacji UAVO” wpisujemy poniżej. Treść pisma może wyglądać następująco:

“Proszę o konwersję mojego świadectwa kwalifikacji UAVO o nr: (TU WPISZ SWÓJ NR KWALIFIKACJI) na dokumenty potwierdzające kompetencję pilota BSP zgodnie z nowymi przepisami unijnymi. Do pisma załączam skan podpisanego ręcznie Wniosku 1EU/LBSP wygenerowanego z systemu rejestracji drony.ulc.gov.pl oraz skan mojego świadectwa kwalifikacji UAVO.”

Należy pamiętać o załącznikach: musimy zamieścić skan  wypełnionego wniosku 1EU/LBSP, który został wygenerowany ze strony drony.ulc.gov.pl oraz zamieścić skan aktualnego świadectwa kwalifikacji UAVO. Po sprawdzeniu wszystkich dokumentów oraz treści formularza ostatecznie wysyłamy wniosek.