Szkolenie NSTS-05

1900,00 

Wybierz wariant produktu:

Wyczyść

Szkolenie do Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-05 obejmującego operacje poza zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS) na bezzałogowym statku powietrznym o masie startowej do 4 kg w odległości nie większej niż 2 km od pilota BSP.

SKU: 92282800 Kategorie: ,

Opis

Szkolenie teoretyczne na platformie e-learningowej oraz szkolenie praktyczne dają możliwość uzyskania europejskiego certyfikatu kompetencji pilota drona uprawniającego do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku BVLOS w kategorii szczególnej NSTS-05 na terenie całej Unii Europejskiej.

 

Co dają uprawnienia w kategorii szczególnej NSTS-05?

Uprawnienia NSTS-05 upoważniają do lotu z zachowaniem następujących warunków:

 • Możesz latać dronem nad obszarami zaludnionymi i ludźmi zachowując bezpieczną odległość ustaloną przez pilota;
 • Możesz latać dronami, które nie posiadają nadanej klasy, czyli dostępnymi obecnie na rynku bez dodatkowych ograniczeń;
 • Ubiegać się o zgodę prezesa ULC lub certyfikat LUC w przypadku operacji niemieszczącej się w scenariuszu standardowym, czyli np. loty powyżej 120 m AGL lub wysokości najwyższej przeszkody powiększonej o 15 m;
 • Wykonywać operacje zarówno w zasięgu wzroku VLOS jak i poza zasięgiem BVLOS.

Opis szkolenia

Szkolenie przeprowadzane jest w dwóch częściach:

1. Szkolenie teoretyczne – odbywa się za pośrednictwem platformy e-learningowej.

Zakres merytoryczny szkolenia:

 • Przepisy lotnicze,
 • Ograniczenia możliwości człowieka,
 • Procedury operacyjne,
 • Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu,
 • Ogólna wiedza na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych,
 • Meteorologia,
 • Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie,
 • Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi.

Szkolenie teoretyczne kończy się przystąpieniem do próbnego egzaminu teoretycznego.

2. Szkolenie praktyczne

Na szkolenie praktyczne składają się:

 • Praktyka naziemna:Praktyka naziemna to 1 godzina szkolenia, które przygotowuje do wykonywania czynności lotniczych. Dowiesz się jak przygotować się do lotu, gdzie sprawdzić pogodę, aktywność słońca, gdzie znaleźć informację o aktywności stref powietrznych, jak obsługiwać aplikację Drone Radar oraz jak przygotować drona do lotu.
 • Praktyka powietrzna: Szkolenie to trwa 8 godzin w terminach dopasowanych do Twoich możliwości czasowych.

Zakres szkolenia praktycznego:

 • Czynności przed lotem, przygotowanie drona do lotu;
 • Wykonywanie startu i lądowania;
 • Czynności w trakcie lotu: zmiana parametrów lotu, zmiana prędkości, wysokości, zmiana orientacji;
 • Nauka czynności wykonywanych po zakończeniu lotu;
 • Zapobieganie zagrożeniom w sytuacjach niebezpiecznych.

Szkolenia odbywają się każdego dnia (z wyłączeniem dni z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi t.j. kiedy prędkość wiatru przekracza 8 m/s lub występują opady atmosferyczne).

Egzamin teoretyczny

Po ukończeniu szkolenia teoretycznego oraz praktycznego Kursant może przystąpić do egzaminu końcowego, który przeprowadzony zostanie przez podmiot niezależny. Zawierać on będzie minimum 80 pytań, a na jego rozwiązanie Kursant będzie mieć maksymalnie 120 minut. Cena szkolenia uwzględnia koszty egzaminu.

 

Warunki przystąpienia do szkolenia

W celu przystąpienia do szkolenia należy mieć ukończony 16 rok życia. Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć zgodę rodziców/opiekunów prawnych na przystąpienie do szkolenia lotniczego. Osoby poniżej 16 roku życia zobowiązane są dodatkowo do odbycia szkolenia w obecności rodzica/opiekuna prawnego;

W cenę szkolenia wliczone są materiały szkoleniowe.

Dostęp do platformy e-learningowej przyznawany jest na rok.

Informacje dodatkowe

Termin

Pliki do pobrania

Nie dodano żadnych plików