Szkolenie specjalistyczne UAS – QGIS

Chcesz nauczyć się obsługiwać program QGIS? Podczas tego kursu zdobędziesz umiejętności tworzenia i edytowania warstw wektorowych i rastrowych, stylizowania i etykietowania warstw, pobierania danych, przeprowadzania operacji geoprzestrzennych oraz wiele, wiele więcej.

 

Nie czekaj zapisz się już dziś!
SKU: 219292001 Kategorie: , Tag:

Opis

QGIS – zdobądź nowe umiejętności lub ulepsz obecne!

 

Chcesz nauczyć się obsługiwać program QGIS, a może miałeś już z nim do czynienia i chcesz polepszyć swoje umiejętności? Podczas tego kursu zdobędziesz umiejętności tworzenia i edytowania warstw wektorowych i rastrowych, stylizowania i etykietowania warstw, pobierania danych, przeprowadzania operacji geoprzestrzennych oraz wiele, wiele więcej.

 

Blok 1: Wprowadzenie do GIS

 • Wykład wprowadzający – podstawowa wiedza o GIS i QGIS w pigułce (przeglądarka, panele warstw, panel dolny, okno współrzędnych, powiększanie). Przedstawiamy i omawiamy typy danych przestrzennych oraz pomagamy okiełznać układy współrzędnych.

 

Blok 2: Podstawy QGIS
 • Instalacja QGIS. Pomagamy w doborze wersji programu do potrzeb użytkownika.
 • Wprowadzenie do programu. Gdzie i co kliknąć, żeby dobrze zacząć.
 • Dodawanie danych przestrzennych. Jak wczytać WMS, sho, gml, gpx i csv aby dane wyświetliły się w odpowiednim miejscu?
 • Tymczasowe warstwy wektorowe.
 • Georeferencja danych rastrowych. Jak wydobyć z zeskanowanych map maksymalną ilość informacji, osadzając je w odpowiednim miejscu i wyświetlając na tle dowolnego podkładu mapowego.
 • Tworzenie danych wektorowych. Od zera, z własnoręcznie zaprojektowaną tabelą atrybutów i samodzielnie dodanymi obiektami z bezpiecznym zapisaniem na dysku.
 • Symbolizacja danych wektorowych. Nadaj swoim danym profesjonalny wygląd, dostosuj je do obowiązujących standardów (styllizacja i etykietowanie warstw).
 • Eksportowanie warstw do różnych rodzajów plików (excel, csv, gpkg, shp…).

 

Blok 3: Praca z systemami informacji przestrzennej (GIS)
 • Importowanie ortofotomapy, NMT (numeryczny model terenu), NMPT (numeryczny model pokrycia terenu)
 • Wczytywanie do mapy fotopunktów oraz danych z geoportalu. Tworzenie warstw z pliku .txt
 • Pobieranie wtyczek np. ULDK, obrysu działek. Zwiększ możliwości QGIS’a za pomocą zewnętrznych narzędzi.
 • Pobieranie danych z podziałem administracyjnym Polski, danych z banku danych lokalnych (BDL) (np. zaludnienie, ilość aptek…)

 

Blok 4: Tworzenie kompozycji kartograficznych
 • Kreator wydruków. Tworzenie nowych map – od podstaw, ze wszystkimi niezbędnymi elementami, takimi jak podkład mapowy, legenda, skala, tytuł i strzałka północy.
 • Tworzenie atlasu. Wykorzystujemy narzędzie Atlas do stworzenia serii map na podstawie wcześniej opracowanego szablonu. Gotowy zestaw opracowań zapisujemy na dysku w postaci dokumentu PDF lub serii plików graficznych.

 

Blok 5: Zarządzanie danymi przestrzennymi
 • Zaznaczanie i identyfikacja. Wykorzystaj narzędzia QGIS do zaznaczania większej liczby obiektów na podstawie określonych kryteriów (np. gatunki w obrębie pasa terenu objętego inwentaryzacją) oraz szybkiego wglądu w przypisane im informacje.
 • Praca z narzędziami edycji danych wektorowych i rastrowych
 • Praca z tabelą atrybutów i kalkulatorem pól. Naucz się, jak łączyć kolumny z różnych warstw, obliczać atrybuty geometrii (koordynaty, długości, pola powierzchni) oraz hurtowo uzupełniać wartości pól (m.in.) przy użyciu wyrażeń warunkowych.
 • Narzędzie do zmiany pól. Pokazujemy, jak w prosty sposób zmienić typy oraz nazwy kolumn w tabeli atrybutów.
 • Zdjęcia geotagowane. Wyświetlaj lokalizacje zdjęć na wybranym podkładzie mapowym.

 

Blok 6: Analizy przestrzenne
 • Bufory, przecięcia, agregacje i iloczyny danych wektorowych. Poznaj podstawowe narzędzia do wykonywania analiz przestrzennych.
 • Czyny, nie słowa! Kilka przykładów praktycznego zastosowania narzędzi geoprocessingu.
 • Obliczanie gęstości sieci drogowej
 • Zaznaczanie miejscowości znajdujących się w odległości do 5 km od rezerwatów przyrody
 • Wyznaczanie obszaru pod budowę farmy wiatrowej
 • Wykonanie TEGO zadania, przez które zaczęłaś/zacząłeś szukać informacji o szkoleniu z QGISa

 

Czas trwania szkolenia QGIS

14 godzin zegarowych

 

Forma Szkolenia

Szkolenie QGIS prowadzimy w dwóch formach: stacjonarnie w siedzibie BZB UAS lub w formie webinarów online w czasie rzeczywistym z naszym Instruktorem. Kursant dodatkowo dostaje 12-miesięczny dostęp do naszej platformy e-learningowej, na której znajdują się materiały szkoleniowe i przykładowe zadania do samodzielnego wykonania.

 

Każdy kursant po ukończeniu szkolenia otrzymuje certyfikat.

 

Pliki do pobrania

Nie dodano żadnych plików