07 września 2022

Bon na innowacje

Projekt_UAS_ARAW

Firma BZB UAS realizuje projekt pt. “Poprawa właściwości lotnych i wytrzymałościowych Bezzałogowego Statku Latającego przez usprawnienie procesów produkcyjnych oraz montażowych”, który otrzymał dofinansowanie w ramach projektu “Bon na innowacje – wsparcie grantowe dolnośląskich przedsiębiorstw”.

Projekt “Bon na innowacje” prowadzony jest przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA i jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Wpis prezentuje wyniki badań z użyciem czujnika do detekcji wycieku metanu. Zespół BZB UAS precyzyjnie wykrywał zasymulowany wyciek metanu przy użyciu bezzałogowego statku powietrznego wyposażonego w specjalistyczny czujnik.