07 września 2022

Bon na innowacje

Projekt_UAS_ARAW

Firma BZB UAS realizuje projekt pt. „Poprawa właściwości lotnych i wytrzymałościowych Bezzałogowego Statku Latającego przez usprawnienie procesów produkcyjnych oraz montażowych”, który otrzymał dofinansowanie w ramach projektu „Bon na innowacje – wsparcie grantowe dolnośląskich przedsiębiorstw”.

Projekt „Bon na innowacje” prowadzony jest przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA i jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.