Nowy projekt BZB UAS

Szkolenie UAVO

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3.1 Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa pn. „Epic Alfa Fundusz zaawansowanych technologii w fazie PoP i PoC” realizowanego przez Epic Alfa sp. z o.o.

Wartość projektu: 1 087 500,00 zł | Wkład Funduszy Europejskich: 870 000, 00 zł

Głównym celem projektu jest opracowanie w pełni funkcjonalnego innowacyjnego systemu do bezinwazyjnego pozyskiwania danych leśnych za pomocą fotogrametrii lotniczej oraz opracowanie algorytmu bazującego na sztucznej inteligencji, który pozwoli na automatyczną klasyfikację drzew względem ich stanu wegetacji.

Celem badawczym projektu jest uzyskanie kompleksowej wiedzy na temat powiązania automatycznej klasyfikacji danych pozyskanych z wielu pasm fal elektromagnetycznych (RGB, NIR, Red Edge) z faktycznym stanem wegetacji i odżywienia drzewostanów sosny zwyczajnej – 75% składu gatunkowego Polskich lasów.

Projekt obejmuje również optymalizacją przetwarzania dużych plików w formacie .geotiff, przygotowanie datasetu do uczenia maszynowego oraz wykorzystanie technik cyfrowego przetwarzania obrazu na podstawie istniejących algorytmów oraz filtrów.

Równolegle do prowadzonych badań leśnych opracowane zostaną zagadnienia dotyczące prac rozwojowych Samolotu Bezzałogowego typu VTOL oraz aplikacji mobilnej „BZB Planner”.

Dron powstały w ramach zakończonego projektu Szybkiej Ścieżki zostanie przystosowany do potrzeb obecnego oraz zmian w przepisach Urzędu Lotnictwa Cywilnego dotyczących wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi.

Drony i technologie mobilne

Czyli zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, leśnictwie i geodezji!

Bezzałogowe Systemy Latające – potocznie zwane dronami – oraz technologie mobilne stają się coraz powszechniejsze w wielu sektorach gospodarki jako, że gwarantują najszybsze i najdokładniejsze zbieranie szczegółowych danych. Drony efektywnie wspierają pracę wielu branż, głównie ze względu na automatyzację działań i procesów. Najwięcej zwolenników zyskały do tej pory zwłaszcza wśród rolników, leśników i geodetów.

BZB UAS: DRONY Z INTUCYJNYMI SYSTEMAMI KONTROLI 

Bezzałogowe Statki Powietrzne oferowane przez BZB UAS są wykorzystywane przez specjalistów np. w rolnictwie, leśnictwie oraz inżynierii lądowej, po to, aby skuteczniej, szybciej i bezpieczniej realizować zadania, do których należą m.in. zbieranie danych o szkodach łowieckich, inwentaryzacja przestrzeni miejskich, czy zaplanowanie terminu zbiorów. Minimalna forma narzędzi wykorzystywanych w efektywny sposób realizuje wyznaczone cele przedsiębiorstw oraz jednostek w kwestiach zagospodarowania terenu, jego monitoringu oraz koordynowania i zarządzania.

Jednym z kluczowych elementów systemu BZB jest aplikacja mobilna do planowania misji, która charakteryzuje się prostotą i intuicyjnością. Udało się to osiągnąć dzięki współpracy ze specjalistami z firmy HeroDOT. Do minimum zredukowano najbardziej niebezpieczny dla otoczenia czynnik ludzki. Misje odbywają się w sposób autonomiczny oraz zautomatyzowany – użytkownik nie ma bezpośrednio udziału w procederze lotu patrolowego, startu i lądowania. Aplikacja do sterowania lotem jest na tyle prosta i intuicyjna, aby każdy mógł poradzić sobie z samodzielną obsługą drona i wykorzystać nowoczesne rozwiązania w swoim przedsiębiorstwie czy instytucji. Jak drony wspierają różne sektory gospodarki?

1. DRONY I TECHNOLOGIE MOBILNE W ROLNICTWIE PRECYZYJNYM

Systemy BZB UAS zostały stworzone z myślą, aby jak najefektywniej pomóc rolnikom z ich największym problemem, czyli ze zdobyciem szczegółowej wiedzy o ich uprawach w czasie rzeczywistym. Drony oferowane przez BZB UAS pozwalają przenieść podstawę decyzyjną z domysłów, czy założeń statystycznych na fakty oraz precyzyjne dane. Siłą technologii BZB UAS jest jakość oraz szybkość dostarczanych informacji.

Bezzałogowe Systemy Latające oferowane przez BZB UAS znacząco zwiększają wydajność gospodarstw. Dzięki zastosowaniu systemu NDVI (ang. Normalized Difference Vegetation Index – Znormalizowany Różnicowy Wskaźnik Wegetacji) powstają nowe sposoby na zmniejszenie wydatków na nawozy oraz maksymalizację plonów. Wykorzystuje się do tego szczegółowe informacje zdobyte przez drony na temat wilgotności gleby, stężenia nawozów i mikroelementów, rozwoju roślin, występowania chorób, szkodników i chwastów czy dojrzałości plonów.

System, którego częścią jest aplikacja stworzona przez HeroDOT, pozwala na wygenerowanie raportu z pola w ciągu jednej doby. Dzięki kamerom i czujnikom drony są w stanie zebrać wszystkie kluczowe dla rolnictwa precyzyjnego parametry. Ponadto, możemy użyć ich do wykonywania bezpośrednich działań na polu takich jak dokonywanie oprysków czy odstraszanie zwierzyny.

System został stworzony w taki sposób, aby opierać się na automatyzacji oraz sztucznej inteligencji. Przy pomocy aplikacji zdalnie sterujemy wykonywanymi przez drony pracami, bez potrzeby ruszania się z miejsca. Pomiary dokonywane przez Bezzałogowe Statki Powietrzne są zarówno precyzyjne jak i natychmiastowo dostarczane do klienta, co znacznie poprawia czas reakcji rolników na procesy i szkody.

Jest to szczególnie ważne w przypadku szkód łowieckich i rolniczych, kiedy szybkość reakcji w największym stopniu wpływa na jej efektywność. Ortofotomapa przygotowana przez systemy BZB UAS ułatwi opracowanie miejsca wystąpienia zniszczeń, a także zaplanowanie najskuteczniejszych działań naprawczych. Co więcej, te mapy same w sobie stanowią dowód na wystąpienie zniszczeń i mogą być dołączane do dokumentacji w celu zwiększenia szans na uzyskanie odszkodowania od koła łowieckiego czy ubezpieczyciela.

Przede wszystkim, Bezzałogowe Systemy Latające oferowane przez BZB UAS, w sposób bezpośredni przyczyniają się do modernizacji wyglądu pracy rolników. W przyszłości drony będą nie tylko wspomagać, ale takżę zastępować działanie człowieka, a jako maszyny są w stanie zrobić wiele rzeczy szybciej i dokładniej. Dzięki systemom BZB UAS rolnicy w większym stopniu mogą wykorzystać swoje doświadczenie i wiedzę, aby nadzorować i monitorować gospodarstwa przy pomocy działających systemów cyfrowych. Ta inwestycja przynosi długofalowe korzyści w postaci minimalizacji kosztów i maksymalizacji ilości oraz jakości otrzymywanych plonów.

2. DRONY I TECHNOLOGIE MOBILNE W LEŚNICTWIE

Bezzałogowe Systemy Latające oferowane przez BZB UAS pozwalają na przeprowadzenie inwentaryzacji obszarów leśnych przy zdecydowanie krótszej konsumpcji czasu niż jest to wymagane przy innych, klasycznych metodach. Można powiedzieć, że system ten działa niczym odpowiednik Google Maps dla lasów. Zdecydowanie ułatwia zbadanie terenu i zyskania wiedzy na temat budowy lasu. Mapy, które tworzy aplikacja BZB UAS powstają poprzez nałożenie setek zdjęć wykonanych z powietrza.

Ponadto, “bezzałogowce” dają możliwość kontroli drzew poprzez oszacowanie ich wysokości oraz średnicy ich korony. Ze względu na swój innowacyjny system, drony oferowane przez BZB UAS potrzebują tylko 5 metrów, aby wystartować dzięki czemu łatwo jest nimi przedostać się nawet do najbardziej trudno dostępnych na co dzień obszarów.

Bezzałogowe Statki Powietrzne przyczyniają się takżę do lepszej zdrowotności drzewostanu dzięki umożliwieniu regularnego badania defoliacji, kontrolowania wpływu zanieczyszczeń, czy sprawdzaniu stanu korony. Jednym z najciekawszych i najważniejszych narzędzi jest wskaźnik NIR, który konkretnie pokazuje, które drzewa są chore lub zaatakowane przez szkodniki, co znacząco ułatwia pracę leśników. Drony pomagają także przy dokładnym określeniu szkód po pożarach i orkanach, ukazując konkretny obszar i pokazując liczbę złomów i wywrotów.

Co najważniejsze, Bezzałogowe Systemy Latające oferowane przez BZB UAS pozytywnie wpływają na pracę leśników. Dzięki zbieraniu dokładnych informacji o lesie i jego drzewostanie, są oni w stanie precyzyjnie zwalczać pojawiające się problemy, a także rozwiązywać spory. Dzięki systemom BZB UAS leśnicy mogą wykorzystać swoje doświadczenie i wiedzę w szerszej perspektywie niż dotychczas, aby nadzorować i monitorować lasy, a także decydować o ich zagospodarowaniu. Ta inwestycja, podobnie jak w przypadku rolnictwa, przynosi długofalowe korzyści w postaci minimalizacji kosztów związanych z utrzymaniem lasu.

3. DRONY I TECHNOLOGIE MOBILNE W INŻYNIERII LĄDOWEJ

A) Mapy 3D i Fotogrametria

Systemy oferowane przez BZB UAS pozwalają na zwizualizowanie terenu w formie mapy 3D za pomocą nalotu fotogrametrycznego. Wykorzystują także metody teledetekcji, aby przenieść infrastrukturę terenu na model cyfrowy. Ortofotomapa cyfrowa ma wszystkie cechy prawdziwej mapy geodezyjnej, a jej dokładność jest tak duża, że można by dostrzec nawet monetę leżącą na ziemi.

Drony BZB UAS umożliwiają dokładne oszacowanie odległości i powierzchni danego obszaru, a także wyznaczenie wysokości czy spadki terenu. Ponadto przy pomocy aplikacji istnieje możliwość zobrazowania potencjalnych inwestycji, pokazania jak wyglądałby konkretne budynki w przestrzeni i jak komponowałaby się jako całość. Jest to szczególnie ważne dla architektów przestrzeni miejskiej, którzy chcą zachować stonowaną, przyjemną estetykę w miejscach położonych blisko siebie.

B) Ekspertyza stanu zewnętrznego budynku, kontrola dachu, fotowoltaika

Precyzyjna analiza stanu budynków oraz ich dachów i rynien jest możliwa poprzez zdjęcia wykonane przez drony. Kamera dokładnie pokazuje wszystkie zagrożenia związane z uszkodzeniami, pęknięciami, czy brakami w budynkach. Dotarcie do nawet najtrudniej dostępnych zakamarków rynien czy gzymsów nie stanowi żadnego problemu z systemami oferowanymi przez BZB UAS. 

Te możliwości oferowane przez Bezzałogowe Systemy Latające są szczególnie ważne przy kontroli dachu, kiedy potrzebne jest obliczenie jego powierzchni, liczby potrzebnych dachówek, czy całkowitego kosztu materiałów potrzebnych do inwestycji. Jest to także doskonałe narzędzie do zidentyfikowania uszkodzonych dachówek, a następnie wymienienia ich. “Bezzałogowce” ułatwiają również zidentyfikowanie wad związanych z połączeniem i drożnością rynien, a także wykrycie ich pęknięć, odkształceń oraz korozji. 

Ostatnią specjalistyczną sprawą, w której mogą pomóc systemy oferowane przez BZB UAS jest opłacalność montażu fotowoltaicznych kolektorów słonecznych. Dzięki dronom istnieje możliwość przeanalizowania powierzchni oraz kąta nachylenia połaci dachowej. W ten sposób da się oszacować wydajność paneli słonecznych oraz oczekiwany zwrot z inwestycji w konkretnym czasie. Ostatnio, dzięki funduszom unijnym, inwestycje w kolektory słoneczne stały się bardzo popularne i dokładna analiza finansowa jest kluczowa, aby przekonać do tego rozwiązania potencjalnych klientów.

C) Bezpieczeństwo

Dzięki systemom oferowanym przez BZB UAS istnieje możliwość zwiększonej kontroli nad bezpieczeństwem biznesu. Bezzałogowe Statki Powietrzne mogą dokonać inspekcji przeróżnych instalacji takich jak turbiny wiatrowe, czy rurociągi, zajrzeć w zwykle niedostępne miejsca i w ten sposób wykryć nieprawidłowości. Dla przykładu BZB UAS zaczął w ten sposób współpracować z PKN ORLEN. Przy pomocy Bezzałogowych Systemów Latających firma jest w stanie określić, gdzie dochodzi do nielegalnych prób ingerencji w rurociąg. Dzięki dronom jesteśmy w stanie sprawdzić, czy ktoś bez pozwolenia podłącza się pod rurociąg i kradnie, co przekłada się bezpośrednio na zminimalizowanie strat finansowych.

SKORZYSTAJ Z SYSTEMÓW BZB UAS!

Bezzałogowe Systemy Latające muszą charakteryzować się prostotą, bezpieczeństwem oraz intuicyjnością. BZB UAS osiąga to dzięki nowoczesnym systemom użytym w ich Bezzałogowych Statkach Powietrznych oraz aplikacji stworzonej przy pomocy HeroDOT – to połączenie gwarantuje najwyższą jakość oraz łatwość użycia dronów przez osoby nietechniczne. BZB UAS oferuje kompleksową usługę, która zawiera nie tylko sprzedaż innowacyjnych dronów, ale także szkolenie z ich użycia. Jako uprawnieni instruktorzy z własnym ośrodkiem szkolenia, są oni w stanie przekazać wiedzę do każdej grupy osób, która tego potrzebuje.

Obecnie można wykorzystać UAS do inwentaryzacji upraw, terenów leśnych, budowli i inwestycji. Systemy oferowane przez BZB UAS przyczyniają się także do maksymalizacji ilości i jakości plonów, niszczenia szkodników, analizowania wilgotność gleby oraz tworzenia map przestrzennych. Oferowane rozwiązania są przyjazne dla środowiska, a przy tym wykonują operacje bez udziału infrastruktury lotniskowej oraz pozwalają na szybkie pozyskanie danych wysokiej dokładności.

Wszystkie te zmiany w sposób bezpośredni opłacają się firmom oraz gospodarstwom jako, że prowadzą do zwiększenia efektywności i optymalizacji kosztów w porównaniu do alternatywnych rozwiązań. Skorzystaj z naszej oferty i zamów obloty bezzałogowcem.

Projekt NCBR zakończony sukcesem!

ekoSKY – innowacyjny samolot zaprojektowany i zbudowany przez polskich inżynierów

27 czerwca 2019 r. na lotnisku w  Szymanowie k. Wrocławia zaprezentowano wyniki projektu pt. “Opracowanie innowacyjnego systemu powietrznego typu VTOL służącego do monitorowania obszarów rolnych, leśnych oraz krajobrazu”. Projekt realizowany  od 01.09.2017 do 30.06.2019 był dofinansowywany z Funduszy Europejskich za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Całkowita wartość projektu to   1 938 473,66 zł w tym dofinansowanie 1 494 434,22 zł. Projekt zrealizowała spółka BZB UAS z Wrocławia, część prac badawczych prowadził Uniwersytet Przyrodniczy z Wrocławia oraz Politechnika Wrocławska.

Głównym celem projektu było opracowanie innowacyjnego systemu powietrznego typu VTOL (pionowego startu i lądowania) służącego do monitorowania obszarów rolnych, leśnych oraz krajobrazu, który pozwoli na wykonywanie przynajmniej 3 godzinnych misji lotniczych. Celem badawczym natomiast  uzyskanie kompleksowej wiedzy na temat oceny stanu roślinności z wykorzystaniem statku powietrznego wyposażonego w kamerę multispektralną.

Prace prowadzone były dwutorowo. Zaprojektowano cały system m.in. samolot, elektronikę – która znajduje się w jego wnętrzu oraz stację bazową. W  kolejnych miesiącach  przeprowadzano serię testów opracowanych rozwiązań.

Strukturę poszycia statku stanowi kompozyt. Konstrukcja została poddana obliczeniom numerycznym oraz badaniom wytrzymałościowym, z pomocą Politechniki Wrocławskiej zbadano również kompatybilność elektromagnetyczną systemu.

Jednocześnie prowadzono wraz z Uniwersytetem Przyrodniczym badania rolnicziczo-przyrodnicze, na wytworzonych wcześniej przez spółkę samolotach wyposażonych w kamerę multispektralną. Badano stan rozwoju drzew, warzyw oraz zbóż w województwach dolnośląskim i opolskim. Sprawdzano korelację między wskazaniami czujników a tradycyjnymi metodami pobierania danych. W rezultacie, ekoSKY umożliwia  określenie stan rozwoju roślin i zastosowanie w rolnictwie zmiennego nawożenie – gdyż do map stworzonych przez system przypisywana jest geopozycja – a ta wgrana w postaci mapy do ciągnika rolniczego wskazuje miejsca braków nawozu  i umożliwia odpowiednie dawkowanie potrzebnych mikroelementów/ makroelementów przez rozrzutnik.

Spółka przeprowadziła też badania przy współpracy z Dyrekcją Regionalną Lasów Państwowych w Zielonej Górze mające na celu określić stan zdrowia drzew.

Realizacja projektu spełniła oczekiwania pomysłodawców i osiągnięto założone cele.

System będzie komercjalizowany i pozwoli na wprowadzenie znacznych oszczędności w produkcji roślin a także przyczyni się do ochrony środowiska.

Akademicki Klub Lotniczy & BZB UAS

Członkowie naszego zespołu (firmy BZB UAS) mieli dzisiaj ogromną przyjemność otrzymać podziękowania podczas konferencji prasowej od grupy wybitnych studentów z Akademickiego Klubu Lotniczego, którzy reprezentując swoje pomysły w USA zdobyli liczne nagrody!

Zespół JeatStream z Akademickiego Klubu Lotniczego jako jedno z najlepszych kół naukowych brał udział w prestiżowych zawodach SAE Aero Design 2019 East oraz SAE Aero Design 2019 West.

Przed studentami z Politechniki Wrocławskiej było bardzo trudne wyzwanie – wykonanie misji symulującej kolonizację Marsa.

Pierwsza część misji polegała na wzniesieniu się na wysokość 100 stóp (~30 m) i zrzuceniu do celu z samolotu matki habitatów w postaci kilkudziesięciu piankowych piłek futbolowych oraz kilkunastu pół litrowych butelek z wodą. Kolejny etap misji polegał na zrzuceniu z odległości 200 stóp od celu trzech w pełni autonomicznych szybowców podczepionych pod samolot matkę, na których pokładzie znajdywali się kolonizatorzy w postaci piłek do tenisa stołowego. Cel, do którego zrzucali ładunki, miał promień 50 stóp (około 15 m).

Studenci startowali również w kategorii Micro, która polega na przeniesieniu jak największego ciężaru w jak najlżejszym samolocie, oraz złożeniu tego samolotu w jak najkrótszym czasie.

Zawody odbędą się w miejscowości Fort Worth w Teksasie oraz Van Nuys w Kalifornii.

Nagrody zdobyte podczas edycji SAE Aero Design 2019 East:
2 miejsce w klasyfikacji generalnej w klasie Advanced.
3 miejsce w klasyfikacji generalnej w klasie Micro.
2 miejsce za loty w klasie Advanced.
3 miejsce w klasie Micro za raport techniczny
3 miejsce w klasie Micro za udane loty oraz stosunek masy samolotu do masy ciężaru ładunku

Nagrody zdobyte podczas edycji SAE Aero Design 2019 West:
3 miejsce za prezentację techniczną samolotu w klasie Micro,
3 miejsce za wykonanie misji w klasie Micro,
2 miejsce za wykonanie misji w klasie Advanced,
2 miejsce w klasyfikacji generalnej w klasie Advanced.

Tym samym zespół JeatStream z Politechniki Wrocławskiej od 6 lat jest w trójce studenckich zespołów budujących najlepsze samoloty bezzałogowe na świecie!

Nasza firma wspierała koło naukowe merytorycznie oraz podczas realizacji budowania latających maszyn.

Cały zespół BZB UAS jeszcze raz gratuluje Wam zdobytych nagród i życzymy dalszych sukcesów!

Badania EMC + RED

Razem z Politechniką Wrocławską w ramach projektu współfinansowanego z Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wykonaliśmy badania kompatybilności elektromagnetycznej naszego samolotu. Z dumą możemy napisać że system przeszedł badania pomyślnie. Pierwszym etapem były badania odporności systemu na zakłócenia zewnętrzne. Układ został umieszczony w specjalistycznej komorze bezodbiciowej. Przymocowany do stanowiska pomiarowego imitował rzeczywistą pracę. System badano w kilku fazach pracy:
 1. włączony system – faza standby,
 2. lot pionowy – faza startu/ lądowania,
 3. lot poziomy – faza przelotowa,
Podczas badań stwierdzono również, że system nie emituje fal elektromagnetycznych o wysokim natężeniu na niepożądanych częstotliwościach – emisyjność samolotu mieści się w normie, nie powoduje niebezpiecznych sprzężeń i nie zakłóca urządzeń zamontowanych w samolocie. Ostatnim etapem badań było zbadanie modułu radiowego. Określono jakie anteny dają nam największy zasięg oraz zbadano najkorzystniejsze miejsce ich zamontowania. Badania zostały wykonane zgodnie z następującymi wytycznymi: badań modułu telemetrycznego wg dyrektywy RED Directive: 2014/53/EU, zgodnie z:
 • ETSI EN 300 220 – Short Range Devices (SRD) for subGHz,
badań systemu bezzałogowego wg dyrektywy EMC Directive: 2014/30/EU, zgodnie z:
 • EN 301 489-1 V2.2.0,
 • EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03),
 • EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03).
Previous
Next

Dron EXPO Poznań 2019

Nasza firma miała przyjemność zaprezentować bezzałogowy system latający ekoSKY podczas POZNAN Drone EXPO!

Od samego rana razem z DRON.edu.pl prezentowaliśmy najnowsze bezzałogowe technologie oraz możliwości ich zastosowania w naszym codziennym życiu.

Imprezą towarzyszącą były  Targi Expopower 2019.

Dziękujemy za odwiedzenie naszego stoiska! Obecność na targach zaowocowała bardzo ciekawymi spotkaniami oraz rozmowami.

Podczas wydarzenia można było zobaczyć i dotknąć wiele ciekawych produktów. Mieliśmy okazję dowiedzieć się więcej o produktach sklepu Nextron.pl, w tym sensora Nosacz II oraz rozmawiać z firmą Cervi Robotics, która zaprezentowała nam automatyczne lądowisko dla dronów DronHub.

Do zobaczenia za rok!

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2019

Szanowni Państwo,
w związku z zakończeniem z dniem 23.04.2019 r. o godz. 10.00 terminu składania ofert na wykonanie usługi badań EMC oraz RED, informujemy, że w oparciu o warunki, wymagania oraz kryteria przedstawione w zapytaniu ofertowym nr 2/2019 z dnia 12.04.2019r dokonano wyboru oferty złożonej przez:

Politechnika Wrocławska
Wydział Elektroniki, Katedra Telekomunikacji i Teleinformatyki
Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej oraz Laboratorium Techniki Antenowej
Wyb. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
NIP: 896-000-58-51

Dziękujemy za złożone oferty.

 

Zamówienie jest planowane do realizacji w związku z Projektem pt. „Opracowanie innowacyjnego systemu powietrznego typu VTOL służącego do monitorowania obszarów rolnych, leśnych oraz krajobrazu”

I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”,

Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”,

Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

BZB UAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Wittiga 4/9,  51-629 Wrocław

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w punktach 6.5 oraz 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania ofertowego z chwilą publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej BZB UAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością tj. https://bzbuas.com oraz z chwilą przesłania zaproszenia do składania ofert do trzech potencjalnych Wykonawców.

W postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164).

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rodzaj zamówienia:

Usługa

Nazwa i kod zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań kompatybilności elektromagnetycznej dostarczonych przez Zamawiającego elementów wytworzonych w projekcie współfinansowanym ze środków UE realizowanym przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia badań kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z następującymi wytycznymi:2 dni badań modułu telemetrycznego wg dyrektywy RED Directive: 2014/53/EU, zgodnie z:

 • ETSI EN 300 220 – Short Range Devices (SRD) for subGHz,

3 dni badań systemu bezzałogowego wg dyrektywy EMC Directive: 2014/30/EU, zgodnie z:

 • EN 301 489-1 V2.2.0,
 • EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03),
 • EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03).

Dodatkowe informacje:

 1. Zamawiający zobowiązuje się przygotować stanowiska pomiarowe dla badań,
 2. Zamawiający dostarczy Wykonawcy stanowisko przeznaczone do badań RED oraz EMC na terenie Wrocławia, w przypadku gdy wykonawca wykonuje badania w innym miejscu niż Wrocław ma obowiązek przetransportować stanowisko na czas badań na własny koszt, transport powinien być ubezpieczony, stanowisko po zakończeniu badań powinno być dostarczone z powrotem do siedziby Zamawiającego,
 3. Wymiary stanowiska systemu bezzałogowego – rozpiętość skrzydeł 4,5 m; długość 2 m; wysokość wraz ze stanowiskiem 1,75 m. Stanowisko jest nierozkładalne.
 4. Raport z przeprowadzonych badań należy dostarczyć spółce nie później niż do dnia 30 maja 2019 r, w raporcie powinna znaleźć się metodologia przeprowadzonych badań, wyniki prób oraz uwagi/ wnioski.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 • posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia.
 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Ponadto z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca potwierdzi spełnianie tych warunków poprzez złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 2,

KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERT

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium:

Lp.          Nazwa  Waga kryterium – ilość punktów

 1. Cena netto 100%

Razem  100%

Sumaryczna ilość punktów uzyskanych przez oferenta zostanie ustalona wg wzoru:

C = (Cmin/Cof) x 100

gdzie:
C             – ilość przyznanych punktów za kryterium cena danej oferty
Cmin     – najniższa cena wśród składanych ofert
Cof         – cena danej oferty

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferty wypełnione na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 należy składać w terminie do 23.04.2019 r. do godz. 10:00 (liczy się data wpływu):

 • osobiście: Ul. Wittiga 4/9, 51-629 Wrocław
 • pocztą: Ul. Wittiga 4/9, 51-629 Wrocław
 • e-mailem na adres: kacper.budnik@bzbuas.com

Za termin złożenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do Zamawiającego na adres e-mail lub na adres firmy wskazany powyżej.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Brane będą pod uwagę jedynie kompletne oferty tj. oferty wraz z wymaganymi załącznikami, przy czym oferta oraz oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu obligatoryjnie muszą być wypełnione na wzorach stanowiących Załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zapytania.

Załączniki dodatkowe, niewymagane przez Zamawiającego niniejszym zapytaniem, nie będą stanowić powodu do odrzucenia oferty, przy czym nie będą one brane pod uwagę.

Oferty należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik (osoba nie umocowana do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych Wykonawcy) należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.

Cena oferty Wykonawcy musi uwzględniać wszystkie wymagania związane z zamówieniem oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i nie może ulec zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.

W formularzu ofertowym wszystkie kwoty należy podać w PLN oraz zaokrąglać do 2 miejsc po przecinku. Stawki podatku VAT należy obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca powinien sporządzić ofertę podając cenę netto, należny podatek VAT i cenę brutto.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert sporządzonych wyłącznie w języku polskim.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

Termin bądź zakres realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie w następujących sytuacjach:

W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;

Wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

W przypadku, gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna, lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem.

Inne zmiany:

Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy,

Wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

Zmiany, o których mowa powyżej dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego, a ich wprowadzenie wymagać będzie formy pisemnej pod rygorem nieważności.

INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny w trakcie jego trwania w przypadku zaistnienia niemożliwej wcześniej do przewidzenia okoliczności prawnej, ekonomicznej, technicznej lub wystąpienia siły wyższej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności, gdy:

postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą,

wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, w oparciu o ustalone w pkt VI. kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą.

Oferentom biorącym udział w postepowaniu nie przysługują z tego tytułu prawa do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

Wyniki rozstrzygnięcia wyboru oferty zostaną opublikowane na stronie internetowej przedsiębiorstwa, a także przesłane do każdego Oferenta maksymalnie w terminie do 14 dni od daty zakończenia terminu składania ofert.

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

SPOSÓB UDZIELANIA INFORMACJI I WYJAŚNIEŃ

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela:

Pan Kacper Budnik:
tel. 500 420 825
e-mail: kacper.budnik@bzbuas.com

ZAŁĄCZNIKI:

Zał. 1- Formularz oferty_2_2019

Zał. 2 – Oświadczenie_2.2019