Skip to content

Przeprowadź inspekcje lasu

Drony w służbie leśnictwu

Zbadaj stan ekosystemu leśnego

Inspekcja lasu. Wydajnie.

Przeprowadź inwentaryzację obszaru leśnego bez czasochłonnych objazdów. Zajrzyj nawet w najtrudniej dostępne miejsca — tam z góry wszystko jest widoczne jak na dłoni.

Kontrole drzew z zegarmistrzowską precyzją

SZACOWANIE WYSOKOŚCI DRZEW

Wykorzystaj perspektywę drona do dokładnych pomiarów wysokości drzew.

SZACOWANIE ŚREDNICY KORONY DRZEW

Zbadaj stan koron drzew, ich średnicę i prawidłowość ich wzrostu.

RAPORT Z TRUDNO DOSTĘPNYCH OBSZARÓW

Sprawdź nawet najtrudniej dostępne miejsca. Wystarczy pas długości 5 metrów by wystartować!

INWENTARYZACJA POWIERZCHNI LASU

Z wysoką efektywnością dokonuj inspekcji dużych połaci lasu.

Analiza zdrowotności drzewostanu

ZBADAJ STOPIEŃ DEFOLIACJI

Kontroluj postępującą utratę liści. Wykryj osobniki w najbardziej zaawansowanym stadium.

ZOBACZ WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ

Badaj zdrowotność drzew i postępujące choroby spowodowane dużą ilością zanieczyszczeń.

WYKRYJ SZKODNIKI

Precyzyjnie lokalizuj rejony zaatakowane przez szkodniki.

SPRAWDŹ STAN KORONY

Wykryj drzewa, które zostały uszkodzone lub nie rozwijają się prawidłowo.

Które drzewa wymagają uwagi

Wskaźnik NIR pomoże Ci wskazać drzewa chore lub zaatakowane przez szkodniki.

This is the image description This is the image description

Precyzyjne określanie szkód

Zbadaj rozległość szkód po pożarach i orkanach. Mapy uzyskane z dronów pozwalają dokładnie określić obszar, liczbę i położenie złomów i wywrotów.

Zbadaj rozkład terenu

Jak Google Maps dla lasówJak Google Maps dla lasów

Zyskaj wiedzę na temat ukształtowania terenu i budowy lasu. Mapy tworzone przez drony powstają z nałożenia setek zdjęć wykonanych z powietrza. Poznaj spadki terenu, meliorację gleby oraz powierzchnię obszaru lasu.

Wzbij się nad korony drzew

QUICK QUOTATION