Skip to content

Stwórz mapy terenu i zbadaj

Drony w Inżynierii Lądowej

Fotogrametria

Zobacz teren w 3D za pomocą nalotu fotogrametrycznego

Wykorzystaj metody teledetekcji i przenieś infrastrukturę terenu na model cyfrowy. Wykorzystaj ortofotomapę, która zapewnia wszystkie cechy mapy geodezyjnej. Skanuj teren z dokładnością
do 2 cm na pixel. Z taką precyzją dostrzeżesz pięciozłotówkę z lotu ptaka.

Zobacz, jak powstają ortofotomapy z drona.

Mapy 3D i numeryczne modele terenu

Przeprowadzaj inwentaryzacje i planuj zagospodarowanie.

Pomiary powierzchni i odległości

Tworząc cyfrowy model terenu możemy z dużą dokładnością oszacować odległości i powierzchnię badanego obszaru.

Pomiary wysokości i objętości

Wyznaczamy wysokości, spadki terenu oraz bilansy mas ziemnych. Obliczamy objętości wykopów liniowych oraz szerokoprzestrzennych.

Raport o stanie budynków

Za pomocą zdjęć wykonanych z wysokości dokonujemy precyzyjnej analizy stanu budynków, dachów i rynien.

Pomiary powierzchni i odległości

Tworząc cyfrowy model terenu możemy z dużą dokładnością oszacować odległości i powierzchnię badanego obszaru.

Obrazowanie Inwestycji

Na podstawie wykonanej mapy możemy zobrazować przebieg i wygląd planowanych inwestycji.

Tworzenie map geodezyjnych

Ortofotomapy posiadają wszystkie cechy mapy geodezyjnej. Jednolitą skalę, układ współrzędnych i odwzorowanie danych geometrycznych.

Badaj przestrzeń bez wychodzenia z biura

Cyfrowy model 3D pozwala analizować wygląd terenu na ekranie komputera.

Kontroluj dachy z chirurgiczną precyzją

POMIAR POWIERZCHNI I LICZENIE DACHÓWEK

Zdjęcia powietrzne umożliwiają obliczenie powierzchni dachów i liczby dachówek. Precyzyjnie określ ilość i koszt materiałów.

OPŁACALNOŚĆ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

Rozwiej wątpliwości. Dowiedz się, czy instalując kolektory słoneczne osiągniesz założone zyski.

INSPEKCJA STANU RYNIEN

Zidentyfikuj wszelkie wady związane z połączeniem i drożnością rynien. Wykryj pęknięcia, odkształcenia i korozję.

OGRANICZ WYDATKI NA NAWOZY I PALIWO

Ponad 70% gospodarstw rolnych jest przenawożona. Czy możesz być pewny, że nie wyrzucasz pieniędzy w glebę?

Jesteś pewien, że fotowoltaika się opłaci?

Oszacuj wydajność i zwrot z inwestycji

Na podstawie powierzchni, kąta nachylenia i usytuowania połaci dachowej wyznaczamy oczekiwaną wartość zwrotu z inwestycji w panele słoneczne.

Inspekcja turbin wiatrowych i rurociągów

Sprawdź stan instalacji naziemnych

Wznieś się nad ziemię i dokonaj szczegółowej inspekcji wszelkiego rodzaju instalacji. Zajrzyj w niedostępne miejsca i wykryj groźne nieprawidłowości. Przeprowadzaj okresowe audyty stanu mechanizmów i apratury.

Gotowy by oderwać się od ziemii?

QUICK QUOTATION