Kategoria otwarta A2

Czym jest kategoria otwarta i jakie podkategorie do niej należą?

    W związku ze zmianą przepisów użytkowania bezzałogowych statków powietrznych z dnia 31.12.2020r., pojawiła się znacząca zmiana w kategoriach wagowych i operacyjnych. Obecnie występuje podział na dwie kategorie: otwartą oraz szczegółową. Dzisiaj skupimy się na kategorii otwartej, które jest unormowana w sprawie lotów niskiego ryzyka z wykorzystywaniem BSP.  Dodatkowo kategoria otwarta dzieli się na podkategorię: A1, A2, A3. Od 2021 roku, aby wykonywać loty w tej kategorii musimy mieć ukończony 16 rok życia.

Tabela dla podziału kategorii otwartej (źródło: ulc.gov.pl)

Jakie czynniki charakteryzują podkategorię A2?

    W podkategorii A2 znajduje się tylko jedna klasa C2. Podkategoria A2 jest określana jako loty w bliskiej, lecz bezpiecznej odległości od innych osób. Oznacza to, że pilotując BSP jest zobligowany do zachowania odległości, minimum 30 metrów od osób znajdujących się w pobliżu. Odległość można zmniejszyć tylko w przypadku, jeżeli dron posiada tzw. tryb niskiej prędkości (będzie on w przyszłości wymagany dla wszystkich produkowanych BSP). Z włączonym trybem niskiej prędkości (prędkość 5 m/s) odstęp można skrócić do 5 metrów.  Dodatkowo podkategoria A2 pozwala również na loty wykonywane w podkategorii A3 (lot poza obszarami zamieszkałymi).

    Dodatkowo, posiadając uprawnienia z zakresu klasy C2, jesteśmy zobowiązany do operowania BSP o wadze nieprzekraczającej 4 kg. Maksymalny pułap lotu wynosi 120 metrów od powierzchni terenu. W przypadku wysokich obiektów budowlanych należy zachować szczególną ostrożność w zachowaniu odpowiedniej odległości.

Grafika przestawiająca pułap lotu dla BSP oraz zachowanie odległości od obiektów inżynieryjnych

(źródło:https://ulc.gov.pl/pl/drony/kategoria-otwarta-informacje)

 
 

Jak wyglądają procedury uzyskania kwalifikacji A2?

Uzyskanie świadectwa kwalifikacji w podkategorii A2 możemy uzyskać na dwa, odrębne sposoby:

  • Pierwszy sposób jest możliwy w przypadku, gdy uzyskaliśmy świadectwo kwalifikacji przed 30.12.2020r. Aby uzyskać uprawnienia w zakresie podkategorii A2, należy wykonać tzw. konwersję starych uprawnień. O procesie konwersji można dowiedzieć się na oficjalnej stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub z artykułu o konwersji na naszej stronie.
  •  Drugie postępowanie przeprowadza się w przypadku nie posiadania wcześniej świadectwa kwalifikacji na operatora BSP. Proces uzyskiwania rozpoczyna się od rejestracji na stronie drony.ulc.gov.pl. W telegraficznym skrócie zakładanie konta opisaliśmy w artykule o konwersji starego świadectwa operatora. Po założeniu konta, należy rozpocząć szkolenie, które znajduje się na profilu pilota w zakresie uprawnień A1/A3, a następnie rozwiązać egzamin onlinem (również dostępny na stronie ULC).

    Po zdaniu egzaminu teoretycznego kompetencji w zakresie pilotowania BSP należy udoskonalać umiejętności operowania dronów w praktyce. Można to robić samodzielnie lub  pod okiem doświadczonego instruktora. W przypadku nieposiadania własnej platformy latającej lub nieścisłości merytorycznych warto skontaktować się z nami.

    Kolejnym krokiem jest przystąpienie do egzaminu teoretycznego kategorii A2. Do egzaminu można podejść poprzez skontaktowanie się z nami lub innym uznanym podmiotem. Umożliwiamy podejście do egzaminu w formie zdalnej (online) oraz w formie stacjonarnej we Wrocławiu.

Kandydat na pilota w zakresie kompetencji A2 musi spełnić pewne, obowiązkowe warunki:

  • posiadanie aktualnego poświadczenie o kompetencji A1/A3
  • dostarczenie oświadczenia o odbyciu szkolenia praktycznego
  • zgłoszenie chęci przystąpienia do egzaminu teoretycznego
  • wydrukowanie potwierdzenie opłaty za egzamin

Test teoretyczny A2 składa się z 40 pytań wielokrotnego wyboru z dziedzin takich jak:

  • meteorologia
  • osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w trakcie lotu
  • operacyjne i techniczne środki zapewniające bezpieczeństwo

Po ukończeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje się certyfikat kompetencji pilota BSP.

Grafika uwzględniająca procedury uzyskania uprawnień A2

Zapraszamy do zapoznania się załącznikami w formacie pdf.

Proces konwersji uprawnień Pilota BSP

Konwersja ULC

Konwersja oraz dlaczego należy ją zrobić?

Od 2021 roku zmieniło się prawo dronowe na terenie naszego kraju. Od tego roku państwa członkowskie dokonują intergracji międzynarodowej w ramach ujednolicenia prawa lotniczego w zakresie bezzałogowych statków powietrznych.  Do 31 grudnia 2021 roku można posługiwać się polskim i ważnym świadectwem kwalifikacyjnym UAVO wykonanym w 2020 roku lub wcześniej. Jeśli pilotowi kończy się termin ważności uprawnienia, należy bezzwłocznie wykonać proces konwersji. Do uprawnień wchodzących w zakres konwersji należą świadectwa podstawowe: VLOS, BVLOS oraz dodatkowe: UAV<5kg, UAV(MR),25kg itp. oraz INS. Po przekształceniu świadectwa, otrzymuje się uprawnienia ustalone przez UE.

Na czym polega ten proces?

Uprawnienia UE a uprawnienia wydawane  przez Urząd Lotnictwa różnią się od siebie. Ważniejszą zmianą jest odrzucenie dotychczasowego podziału na świadectwo kwalifikacji rekreacyjnego i komercyjnego. Zmienia się także zakres wagowy. Zakres wagowy zmienia się w następujący sposób:

– Uprawnienia VLOS dopuszcza pilota do wykonywania lotów w całej kategorii otwartej (A1, A2, A3) oraz w kategorii szczególnej w lotach VLOS.

– Uprawnienia BVLOS dopuszcza pilota do wykonywania lotów w całej kategorii otwartej (A1, A2, A3) oraz w kategorii szczególnej w lotach VLOS jak i BVLOS

– Świadectwo kwalifikacji UAVO tylko z uprawnieniami podstawowymi zmienia się do uprawnień w kategorii otwartej A1, A2, A3

Jako, że większość osób jest wzrokowcami wrzucamy wykres, który ilustruje zmiany.

Dla bardziej szczegółowe informacji można uzyskać z oficjalnej strony internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego (https://ulc.gov.pl) lub bezpośrednio z tabeli zamieszczonej poniżej:

źródło: https://ulc.gov.pl/pl/drony/5306-konwersja-swiadectw-kwalifikacji-uavo-informacje

Jak wykonać konwersję już teraz?

Sam proces nie jest skomplikowany i co ważne, konwersję można załatwić bez wychodzenia z domu. Należy pamiętać, że aby wykorzystywać z dronów w przyszłości, konwersja kwalifikacji jest niezbędna. Na początku należy się zarejestrować na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego jako operator.

Po utworzeniu strony widoczne będą dwie opcje: Rejestracja i szkolenia oraz Zasady wykonywania operacji SBSP, gdzie znajdziemy ogólne inforamacje i akty prawne związane z UAV. Nas interesuje rejestracja, więc wybieramy tę opcję. Jeżeli mamy konto  – logujemy się na nie, jeśli pierwszy raz jesteśmy na stronie ulc.gov.pl lub nie mamy konta – wybieramy rejestruj. Aby się zalogować potrzebujemy podać dwie dane: e-mail oraz numer telefonu.

Po wprowadzeniu danych automatycznie otrzymamy maila z potwierdzeniem zarejestrowania konta i prośbą o aktywację konta. Naciśnięcie przycisku “aktywuj” przeniesie nas na kolejny etap rejestracji. Wprowadzamy tam hasło do kolejnego logowania oraz wprowadzamy kod aktywacyjny, które otrzymamy w wiadomości SMS. Po rejestracji ponownie logujemy się na swoje nowo założone konto użytkownika.

Po ponownym zalogowaniu należy uzupełnić dane osobowe takie jak: status prawny, kwestia posiadania świadectwa UAVO, oraz podstawowe dane osobowe. Aby przejść do etapu konwersji należy podać numer świadectwa kwalifikacji.

W oknie profilu pilota otrzymujemy możliwość rozpoczęcia lub kontynowanie szkoleń, a także konwersję świadectwa UAVO właśnie.

Gdy wszystkie dane będą wypełnione w profilu pilota, po naciśnięciu “konwersja świadectwa UAVO” automatycznie zacznie się pobieranie pliku .zip z wnioskiem o konwersję UAVO. Wniosek powinien być wydrukowany, podpisany własnoręcznie, a po sprawdzeniu danych, wysłanie wniosku listem poleconym na adres Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Wysłanie wniosku możemy również wysłać cyfrowo wykorzystując do tego portal urzędowy Mój Gov.

Po zalogowaniu na “Mój Gov” np. poprzez profil zaufany, należy wybrać opcję “Pisma ogólne”, które znajdują się w zakładce “Popularne usługi” po prawej stronie.

Po wybraniu “Pismo ogólne” wyszukujemy urząd który nas interesuje, w tym wypadku jest to oczywiście Urząd Lotnictwa Cywilnego. Dalej w rubryce Rodzaj pisma i wybieramy “wniosek”, a tytuł “Wniosek o konwersję świadectwa kwalifikacji UAVO” wpisujemy poniżej. Treść pisma może wyglądać następująco:

“Proszę o konwersję mojego świadectwa kwalifikacji UAVO o nr: (TU WPISZ SWÓJ NR KWALIFIKACJI) na dokumenty potwierdzające kompetencję pilota BSP zgodnie z nowymi przepisami unijnymi. Do pisma załączam skan podpisanego ręcznie Wniosku 1EU/LBSP wygenerowanego z systemu rejestracji drony.ulc.gov.pl oraz skan mojego świadectwa kwalifikacji UAVO.”

Należy pamiętać o załącznikach: musimy zamieścić skan  wypełnionego wniosku 1EU/LBSP, który został wygenerowany ze strony drony.ulc.gov.pl oraz zamieścić skan aktualnego świadectwa kwalifikacji UAVO. Po sprawdzeniu wszystkich dokumentów oraz treści formularza ostatecznie wysyłamy wniosek.

Drony i technologie mobilne

Czyli zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, leśnictwie i geodezji!

Bezzałogowe Systemy Latające – potocznie zwane dronami – oraz technologie mobilne stają się coraz powszechniejsze w wielu sektorach gospodarki jako, że gwarantują najszybsze i najdokładniejsze zbieranie szczegółowych danych. Drony efektywnie wspierają pracę wielu branż, głównie ze względu na automatyzację działań i procesów. Najwięcej zwolenników zyskały do tej pory zwłaszcza wśród rolników, leśników i geodetów.

BZB UAS: DRONY Z INTUCYJNYMI SYSTEMAMI KONTROLI 

Bezzałogowe Statki Powietrzne oferowane przez BZB UAS są wykorzystywane przez specjalistów np. w rolnictwie, leśnictwie oraz inżynierii lądowej, po to, aby skuteczniej, szybciej i bezpieczniej realizować zadania, do których należą m.in. zbieranie danych o szkodach łowieckich, inwentaryzacja przestrzeni miejskich, czy zaplanowanie terminu zbiorów. Minimalna forma narzędzi wykorzystywanych w efektywny sposób realizuje wyznaczone cele przedsiębiorstw oraz jednostek w kwestiach zagospodarowania terenu, jego monitoringu oraz koordynowania i zarządzania.

Jednym z kluczowych elementów systemu BZB jest aplikacja mobilna do planowania misji, która charakteryzuje się prostotą i intuicyjnością. Udało się to osiągnąć dzięki współpracy ze specjalistami z firmy HeroDOT. Do minimum zredukowano najbardziej niebezpieczny dla otoczenia czynnik ludzki. Misje odbywają się w sposób autonomiczny oraz zautomatyzowany – użytkownik nie ma bezpośrednio udziału w procederze lotu patrolowego, startu i lądowania. Aplikacja do sterowania lotem jest na tyle prosta i intuicyjna, aby każdy mógł poradzić sobie z samodzielną obsługą drona i wykorzystać nowoczesne rozwiązania w swoim przedsiębiorstwie czy instytucji. Jak drony wspierają różne sektory gospodarki?

1. DRONY I TECHNOLOGIE MOBILNE W ROLNICTWIE PRECYZYJNYM

Systemy BZB UAS zostały stworzone z myślą, aby jak najefektywniej pomóc rolnikom z ich największym problemem, czyli ze zdobyciem szczegółowej wiedzy o ich uprawach w czasie rzeczywistym. Drony oferowane przez BZB UAS pozwalają przenieść podstawę decyzyjną z domysłów, czy założeń statystycznych na fakty oraz precyzyjne dane. Siłą technologii BZB UAS jest jakość oraz szybkość dostarczanych informacji.

Bezzałogowe Systemy Latające oferowane przez BZB UAS znacząco zwiększają wydajność gospodarstw. Dzięki zastosowaniu systemu NDVI (ang. Normalized Difference Vegetation Index – Znormalizowany Różnicowy Wskaźnik Wegetacji) powstają nowe sposoby na zmniejszenie wydatków na nawozy oraz maksymalizację plonów. Wykorzystuje się do tego szczegółowe informacje zdobyte przez drony na temat wilgotności gleby, stężenia nawozów i mikroelementów, rozwoju roślin, występowania chorób, szkodników i chwastów czy dojrzałości plonów.

System, którego częścią jest aplikacja stworzona przez HeroDOT, pozwala na wygenerowanie raportu z pola w ciągu jednej doby. Dzięki kamerom i czujnikom drony są w stanie zebrać wszystkie kluczowe dla rolnictwa precyzyjnego parametry. Ponadto, możemy użyć ich do wykonywania bezpośrednich działań na polu takich jak dokonywanie oprysków czy odstraszanie zwierzyny.

System został stworzony w taki sposób, aby opierać się na automatyzacji oraz sztucznej inteligencji. Przy pomocy aplikacji zdalnie sterujemy wykonywanymi przez drony pracami, bez potrzeby ruszania się z miejsca. Pomiary dokonywane przez Bezzałogowe Statki Powietrzne są zarówno precyzyjne jak i natychmiastowo dostarczane do klienta, co znacznie poprawia czas reakcji rolników na procesy i szkody.

Jest to szczególnie ważne w przypadku szkód łowieckich i rolniczych, kiedy szybkość reakcji w największym stopniu wpływa na jej efektywność. Ortofotomapa przygotowana przez systemy BZB UAS ułatwi opracowanie miejsca wystąpienia zniszczeń, a także zaplanowanie najskuteczniejszych działań naprawczych. Co więcej, te mapy same w sobie stanowią dowód na wystąpienie zniszczeń i mogą być dołączane do dokumentacji w celu zwiększenia szans na uzyskanie odszkodowania od koła łowieckiego czy ubezpieczyciela.

Przede wszystkim, Bezzałogowe Systemy Latające oferowane przez BZB UAS, w sposób bezpośredni przyczyniają się do modernizacji wyglądu pracy rolników. W przyszłości drony będą nie tylko wspomagać, ale takżę zastępować działanie człowieka, a jako maszyny są w stanie zrobić wiele rzeczy szybciej i dokładniej. Dzięki systemom BZB UAS rolnicy w większym stopniu mogą wykorzystać swoje doświadczenie i wiedzę, aby nadzorować i monitorować gospodarstwa przy pomocy działających systemów cyfrowych. Ta inwestycja przynosi długofalowe korzyści w postaci minimalizacji kosztów i maksymalizacji ilości oraz jakości otrzymywanych plonów.

2. DRONY I TECHNOLOGIE MOBILNE W LEŚNICTWIE

Bezzałogowe Systemy Latające oferowane przez BZB UAS pozwalają na przeprowadzenie inwentaryzacji obszarów leśnych przy zdecydowanie krótszej konsumpcji czasu niż jest to wymagane przy innych, klasycznych metodach. Można powiedzieć, że system ten działa niczym odpowiednik Google Maps dla lasów. Zdecydowanie ułatwia zbadanie terenu i zyskania wiedzy na temat budowy lasu. Mapy, które tworzy aplikacja BZB UAS powstają poprzez nałożenie setek zdjęć wykonanych z powietrza.

Ponadto, “bezzałogowce” dają możliwość kontroli drzew poprzez oszacowanie ich wysokości oraz średnicy ich korony. Ze względu na swój innowacyjny system, drony oferowane przez BZB UAS potrzebują tylko 5 metrów, aby wystartować dzięki czemu łatwo jest nimi przedostać się nawet do najbardziej trudno dostępnych na co dzień obszarów.

Bezzałogowe Statki Powietrzne przyczyniają się takżę do lepszej zdrowotności drzewostanu dzięki umożliwieniu regularnego badania defoliacji, kontrolowania wpływu zanieczyszczeń, czy sprawdzaniu stanu korony. Jednym z najciekawszych i najważniejszych narzędzi jest wskaźnik NIR, który konkretnie pokazuje, które drzewa są chore lub zaatakowane przez szkodniki, co znacząco ułatwia pracę leśników. Drony pomagają także przy dokładnym określeniu szkód po pożarach i orkanach, ukazując konkretny obszar i pokazując liczbę złomów i wywrotów.

Co najważniejsze, Bezzałogowe Systemy Latające oferowane przez BZB UAS pozytywnie wpływają na pracę leśników. Dzięki zbieraniu dokładnych informacji o lesie i jego drzewostanie, są oni w stanie precyzyjnie zwalczać pojawiające się problemy, a także rozwiązywać spory. Dzięki systemom BZB UAS leśnicy mogą wykorzystać swoje doświadczenie i wiedzę w szerszej perspektywie niż dotychczas, aby nadzorować i monitorować lasy, a także decydować o ich zagospodarowaniu. Ta inwestycja, podobnie jak w przypadku rolnictwa, przynosi długofalowe korzyści w postaci minimalizacji kosztów związanych z utrzymaniem lasu.

3. DRONY I TECHNOLOGIE MOBILNE W INŻYNIERII LĄDOWEJ

A) Mapy 3D i Fotogrametria

Systemy oferowane przez BZB UAS pozwalają na zwizualizowanie terenu w formie mapy 3D za pomocą nalotu fotogrametrycznego. Wykorzystują także metody teledetekcji, aby przenieść infrastrukturę terenu na model cyfrowy. Ortofotomapa cyfrowa ma wszystkie cechy prawdziwej mapy geodezyjnej, a jej dokładność jest tak duża, że można by dostrzec nawet monetę leżącą na ziemi.

Drony BZB UAS umożliwiają dokładne oszacowanie odległości i powierzchni danego obszaru, a także wyznaczenie wysokości czy spadki terenu. Ponadto przy pomocy aplikacji istnieje możliwość zobrazowania potencjalnych inwestycji, pokazania jak wyglądałby konkretne budynki w przestrzeni i jak komponowałaby się jako całość. Jest to szczególnie ważne dla architektów przestrzeni miejskiej, którzy chcą zachować stonowaną, przyjemną estetykę w miejscach położonych blisko siebie.

B) Ekspertyza stanu zewnętrznego budynku, kontrola dachu, fotowoltaika

Precyzyjna analiza stanu budynków oraz ich dachów i rynien jest możliwa poprzez zdjęcia wykonane przez drony. Kamera dokładnie pokazuje wszystkie zagrożenia związane z uszkodzeniami, pęknięciami, czy brakami w budynkach. Dotarcie do nawet najtrudniej dostępnych zakamarków rynien czy gzymsów nie stanowi żadnego problemu z systemami oferowanymi przez BZB UAS. 

Te możliwości oferowane przez Bezzałogowe Systemy Latające są szczególnie ważne przy kontroli dachu, kiedy potrzebne jest obliczenie jego powierzchni, liczby potrzebnych dachówek, czy całkowitego kosztu materiałów potrzebnych do inwestycji. Jest to także doskonałe narzędzie do zidentyfikowania uszkodzonych dachówek, a następnie wymienienia ich. “Bezzałogowce” ułatwiają również zidentyfikowanie wad związanych z połączeniem i drożnością rynien, a także wykrycie ich pęknięć, odkształceń oraz korozji. 

Ostatnią specjalistyczną sprawą, w której mogą pomóc systemy oferowane przez BZB UAS jest opłacalność montażu fotowoltaicznych kolektorów słonecznych. Dzięki dronom istnieje możliwość przeanalizowania powierzchni oraz kąta nachylenia połaci dachowej. W ten sposób da się oszacować wydajność paneli słonecznych oraz oczekiwany zwrot z inwestycji w konkretnym czasie. Ostatnio, dzięki funduszom unijnym, inwestycje w kolektory słoneczne stały się bardzo popularne i dokładna analiza finansowa jest kluczowa, aby przekonać do tego rozwiązania potencjalnych klientów.

C) Bezpieczeństwo

Dzięki systemom oferowanym przez BZB UAS istnieje możliwość zwiększonej kontroli nad bezpieczeństwem biznesu. Bezzałogowe Statki Powietrzne mogą dokonać inspekcji przeróżnych instalacji takich jak turbiny wiatrowe, czy rurociągi, zajrzeć w zwykle niedostępne miejsca i w ten sposób wykryć nieprawidłowości. Dla przykładu BZB UAS zaczął w ten sposób współpracować z PKN ORLEN. Przy pomocy Bezzałogowych Systemów Latających firma jest w stanie określić, gdzie dochodzi do nielegalnych prób ingerencji w rurociąg. Dzięki dronom jesteśmy w stanie sprawdzić, czy ktoś bez pozwolenia podłącza się pod rurociąg i kradnie, co przekłada się bezpośrednio na zminimalizowanie strat finansowych.

SKORZYSTAJ Z SYSTEMÓW BZB UAS!

Bezzałogowe Systemy Latające muszą charakteryzować się prostotą, bezpieczeństwem oraz intuicyjnością. BZB UAS osiąga to dzięki nowoczesnym systemom użytym w ich Bezzałogowych Statkach Powietrznych oraz aplikacji stworzonej przy pomocy HeroDOT – to połączenie gwarantuje najwyższą jakość oraz łatwość użycia dronów przez osoby nietechniczne. BZB UAS oferuje kompleksową usługę, która zawiera nie tylko sprzedaż innowacyjnych dronów, ale także szkolenie z ich użycia. Jako uprawnieni instruktorzy z własnym ośrodkiem szkolenia, są oni w stanie przekazać wiedzę do każdej grupy osób, która tego potrzebuje.

Obecnie można wykorzystać UAS do inwentaryzacji upraw, terenów leśnych, budowli i inwestycji. Systemy oferowane przez BZB UAS przyczyniają się także do maksymalizacji ilości i jakości plonów, niszczenia szkodników, analizowania wilgotność gleby oraz tworzenia map przestrzennych. Oferowane rozwiązania są przyjazne dla środowiska, a przy tym wykonują operacje bez udziału infrastruktury lotniskowej oraz pozwalają na szybkie pozyskanie danych wysokiej dokładności.

Wszystkie te zmiany w sposób bezpośredni opłacają się firmom oraz gospodarstwom jako, że prowadzą do zwiększenia efektywności i optymalizacji kosztów w porównaniu do alternatywnych rozwiązań. Skorzystaj z naszej oferty i zamów obloty bezzałogowcem.