Szkolenie NSTS-03

4500,00 

Wybierz wariant produktu:

Wyczyść

Szkolenie do Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-03 obejmującego operacje w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) na bezzałogowym statku powietrznym kategorii stałopłat (A) o masie startowej do 25 kg.

SKU: 92282765 Kategorie: ,

Opis

Szkolenie teoretyczne na platformie e-learningowej oraz szkolenie praktyczne dają możliwość uzyskania europejskiego certyfikatu kompetencji pilota drona uprawniającego do wykonywania lotów w zasięgu wzroku VLOS w kategorii szczególnej NSTS-03 na terenie całej Unii Europejskiej.

 

Co dają uprawnienia w kategorii szczególnej NSTS-03?

Uprawnienia NSTS-03 upoważniają do lotu z zachowaniem następujących warunków:

  • Możesz latać dronem nad obszarami zaludnionymi i ludźmi zachowując bezpieczną odległość ustaloną przez pilota;
  • Możesz latać dronami, które nie posiadają nadanej klasy, czyli dostępnymi obecnie na rynku bez dodatkowych ograniczeń;
  • Ubiegać się o zgodę prezesa ULC lub certyfikat LUC w przypadku operacji niemieszczącej się w scenariuszu standardowym, czyli np. loty powyżej 120 m AGL lub wysokości najwyższej przeszkody powiększonej o 15 m.

Opis szkolenia

Szkolenie przeprowadzane jest w dwóch częściach:

1. Szkolenie teoretyczne – odbywa się za pośrednictwem platformy e-learningowej.

Zakres merytoryczny szkolenia:

  • Przepisy lotnicze,
  • Ograniczenia możliwości człowieka,
  • Procedury operacyjne,
  • Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu,
  • Ogólna wiedza na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych,
  • Meteorologia,
  • Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie,
  • Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi.

Szkolenie teoretyczne kończy się przystąpieniem do próbnego egzaminu teoretycznego.

2. Szkolenie praktyczne

Na szkolenie praktyczne składają się:

  • Praktyka naziemna: Praktyka naziemna to 4 godziny lotów na symulatorze i szkolenia, które przygotowuje do wykonywania czynności lotniczych. Dowiesz się jak przygotować się do lotu, gdzie sprawdzić pogodę, aktywność słońca, gdzie znaleźć informację o aktywności stref powietrznych, jak obsługiwać aplikację Drone Radar oraz jak przygotować drona do lotu.
  • Praktyka powietrzna: Szkolenie to trwa 8 godzin w terminach dopasowanych do Twoich możliwości czasowych.

Zakres szkolenia praktycznego:

  • Czynności przed lotem, przygotowanie drona do lotu;
  • Wykonywanie startu i lądowania;
  • Czynności w trakcie lotu: zmiana parametrów lotu, zmiana prędkości, wysokości, zmiana orientacji;
  • Nauka czynności wykonywanych po zakończeniu lotu;
  • Zapobieganie zagrożeniom w sytuacjach niebezpiecznych.

Szkolenia odbywają się każdego dnia (z wyłączeniem dni z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi t.j. kiedy prędkość wiatru przekracza 8 m/s lub występują opady atmosferyczne).

Egzamin teoretyczny

Po ukończeniu szkolenia teoretycznego oraz praktycznego Kursant może przystąpić do egzaminu końcowego, który przeprowadzony zostanie przez podmiot niezależny. Zawierać on będzie minimum 80 pytań, a na jego rozwiązanie Kursant będzie mieć maksymalnie 120 minut. Cena szkolenia uwzględnia koszty egzaminu.

 

Warunki przystąpienia do szkolenia

W celu przystąpienia do szkolenia należy mieć ukończony 16 rok życia. Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć zgodę rodziców/opiekunów prawnych na przystąpienie do szkolenia lotniczego. Osoby poniżej 16 roku życia zobowiązane są dodatkowo do odbycia szkolenia w obecności rodzica/opiekuna prawnego;

W cenę szkolenia wliczone są materiały szkoleniowe.

Informacje dodatkowe

Termin

18 – 31.07.22 r., 5 – 18.08.22 r., 03 – 16.09.22 r., 14 – 27.11.22 r.

Pliki do pobrania

Nie dodano żadnych plików