Szkolenie specjalistyczne UAS – Szkody łowieckie

2214,00 

Szkolenie pozwala na zdobycie specjalistycznej wiedzy związanej z nowoczesnym zarządzaniem terenami leśnymi przy użyciu zobrazowań lotniczych (ortofotomapy) oraz programów opartych o sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe. Dowiedz się jak precyzyjnie określić ilość drzew, jak sprawdzić czy drzewa są zdrowe/ chore/ martwe, jak ocenić straty spowodowane pożarem lub huraganem?

Opis

Gdzie obowiązuje: Polska

Korzyści/ Co dają uprawnienia/ Co możesz?

 • Wiesz jak planować loty fotogrametryczne nad polami.
 • Znasz i umiesz dobrać sprzęt do indywidualnych potrzeb
 • Wiesz jak oceniać uszkodzenia na podstawie ortofotomapy.
 • Wiesz jak liczyć obszary zniszczone przez zwierzynę leśną.

Opis szkolenia

Szkolenie odbywa się za pośrednictwem platformy e-learningowej.

Zakres merytoryczny szkolenia:

 • Bezzałogowe systemy latające w służbie rolnictwu – przegląd rozwiązań,
 • Czujniki i systemy fotogrametryczne stosowane w rolnictwie precyzyjnym,
 • Jak optymalnie planować naloty fotogrametryczne,
 • Jak klasyfikować uszkodzenia spowodowane zwierzyną leśną,
 • Konsultacje Techniczne

Szkolenie praktyczne odbywa się za pośrednictwem platformy e-learningowej.

Zakres szkolenia praktycznego:

 • Planowanie misji fotogrametrycznej,
 • Przetwarzanie danych fotogrametrycznych
 • Operacje w programie QGIS
 • Generowanie raportów

Szkolenia odbywają się zgodnie z harmonogramem.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO SZKOLENIA

 • Szkolenie przeznaczone jest w szczególności dla właścicieli obszarów rolnych, leśniczych.
 • Przed przystąpieniem do szkolenia Specjalistycznego z Ratownictwa i poszukiwań warto ukończyć szkolenie NSTS-01. Pozwoli to na samodzielne wykonywanie lotów dronami. Osoby nieposiadające szkolenia VLOS mogą uczestniczyć w szkoleniu bez możliwości samodzielnego pilotowania drona.

Pliki do pobrania

Nie dodano żadnych plików