Szkolenie specjalistyczne UAS – Ratownictwo i poszukiwania

2500,00 

Szkolenie z wykorzystania dronów i programów opartych o sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe do technik ratowniczych i zarządzania kryzysowego. Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej podczas której uczestnicy prowadzą działania w terenie.

Opis

Gdzie obowiązuje: Cały świat

Korzyści/ Co dają uprawnienia/ Co możesz?

 • Wiesz jak planować loty fotogrametryczne nad lasami.
 • Znasz i umiesz dobrać sprzęt do indywidualnych potrzeb
 • Wiesz jak oceniać stan zdrowia drzew przy pomocy teledetekcji.
 • Znasz i umiesz korzystać z narzędzia do automatycznego liczenia drzew.
 • Wiesz jak liczyć obszary pożarzysk.

Opis szkolenia

Szkolenie odbywa się hybrydowo za pośrednictwem platformy e-learningowej oraz stacjonarnie.

Zakres merytoryczny szkolenia:

 • Zasady działania kamery termowizyjnej, zagadnienie emisyjności,
 • Przegląd sprzętu wykorzystywanego do zadań termowizyjnych,
 • Taktyka operacyjna i przygotowanie do misji,
 • Techniki poszukiwania ludzi,
 • Oprogramowanie wspomagające zarządzanie akcjami poszukiwawczymi,
 • Oprogramowanie Pix4D RAPID do szybkiego tworzenia fotomapy terenu objętego działaniami zespołów poszukiwawczych,
 • Analiza terenu na podstawie programów opartych o sztuczną inteligencję,
 • Konsultacje Techniczne

Zakres szkolenia praktycznego:

 • Planowanie misji ratowniczo-poszukiwawczej z drona,
 • Opracowywanie szybkich fotomap,
 • Zastosowanie programu do automatycznego poszukiwania osób,
 • Działania poszukiwawcze z wykorzystaniem kamer termowizyjnych,

Kursy są realizowane dla grup od 5 do 15 osób. Szkolenie może być rozszerzone o inne elementy takie jak:

 • wykorzystanie psów ratowniczych,
 • wykorzystanie moblinego sprzętu ratowniczego: quadów, pojazdów terennowych,
 • nauka pierwszej pomocy w tym ćwiczenia praktyczne na profesjonalnych fantomach z komputerami.

Przed przystąpieniem do szkolenia Specjalistycznego z Ratownictwa i poszukiwań warto ukończyć szkolenie NSTS-01. Pozwoli to na samodzielne wykonywanie lotów dronami. Osoby nieposiadające szkolenia VLOS mogą uczestniczyć w szkoleniu bez możliwości samodzielnego pilotowania drona.

Szkolenie przeznaczone jest w szczególności dla: Służb ratowniczych, Policji, Straży Pożarnej, OSP, GOPR, TOPR, Organizacji ratowniczych, Nieformalnych grup ratowniczych, Lokalnych grup interwencyjnych,

Pliki do pobrania

Nie dodano żadnych plików