Szkolenie specjalistyczne UAS – Ortofotomapy

2500,00 

Szkolenie pozwala na zdobycie wiedzy w zakresie opracowywania ortofotomapy z danych zebranych za pomocą załogowych i bezzałogowych statków powietrznych? Dowiesz się jak wykonywać inwentaryzację objętości składowisk i wyrobisk oraz jak generować mapy do geoportalu. Kurs prowadzony jest na oprogramowaniu Pix4D.

Opis

Gdzie obowiązuje: Cały świat

Korzyści/ Co dają uprawnienia/ Co możesz?

 • Wiesz jak opracować ortofotomapę
 • Wiesz jak sprawdzać wpasowanie w siatkę geograficzną
 • Znasz i umiesz korzystać z narzędzia do korekcji ortofotomap

Opis szkolenia

Szkolenie odbywa się za pośrednictwem platformy e-learningowej.

Zakres merytoryczny szkolenia:

 • Widzenie stereoskopowe i aerotriangulacja,
 • Ortorektyfikacja,
 • Narzędzia do pozyskiwania danych: platformy nośne, dostępne sensory, dobór obiektywu i matrycy aparatu,
 • Zaplanowanie osnowy,
 • Algorytm tworzenia ortofotomapy,
 • Konsultacje Techniczne

Szkolenie praktyczne odbywa się za pośrednictwem platformy e-learningowej.

Zakres szkolenia praktycznego:

 • Opracowanie ortofotomapy,
 • Edycja mozaikowa,
 • Opracowanie cyfrowego modelu powierzchni terenu,
 • Opracowywanie chmury punktów,
 • Eksport plików,
 • Opracowanie mapy warstwicowej,
 • Pomiary odległości, objętości składowisk i wyrobisk,

Szkolenia odbywają się zgodnie z harmonogramem.

Pliki do pobrania

Nie dodano żadnych plików