DJI Enterprise Shield Phantom 4 Multispectral Renew

2199,00 

Kompleksowa ochrona Twojego drona.

Opis

DJI Enterprise Shield Phantom 4 Multispectral Renew

Jest to przede wszystkim przedłużenie standardowej ochrony DJI Shield o dodatkowy rok. Aby skorzystać z przedłużenia, należy posiadać aktywną podstawową wersję ubezpieczenia DJI Shield i wykorzystaną najwięcej 1 wymianę. Ubezpieczenie podstawowe i rozszerzone można aktywować jedno po drugim uzyskując pełne 2 lata ochrony DJI Shield (podstawowe ubezpieczenie DJI Shield jest dodawane do każdego drona P4 Multispectral).

DJI Enterprise Shield Phantom 4 Multispectral Renew zakres ochrony

Nieograniczony zakres udostępniania dla całej floty

Zminimalizuj ryzyko i usprawnij swoją pracę za pomocą jednego konta, aby chronić całą flotę. Dzięki wspólnemu ubezpieczeniu możesz przypisać dowolną ilość urządzeń do twojego konta Enterprise Shield, zwiększając bezpieczeństwo i komfort pracy.

DJI Enterprise Shield Phantom 4 Multispectral Renew z funkcją flota

Jak przeprowadzić aktywację?

Po zakupieniu karty DJI Enterprise Shield, należy przechodzi na stronę DJI i aktywować ubezpieczenie. Do aktywacji potrzebne są: numer karty oraz numer seryjny urządzenia, który ma być objęty ochroną. Aktywacja ochrony musi nastąpić w przeciągu 48 godzin od aktywacji urządzenia. Istnieje możliwość rejestracji urządzenia w DJI Enterprise Shield po upływie 48 godzin, jednak wymagana jest w tym celu dodatkowa weryfikacja video.

DJI Enterprise Shield Phantom 4 Multispectral Renew graficzny przebieg serwisowania

Procedura zgłoszenia:

1. Zgłoszenie usterki.
2. Wysłanie sprzętu bezpośrednio do autoryzowanego serwisu DJI lub sklepu z zaznaczeniem posiadania DJI Enterprise Shield (należy wysłać drona z gimbalem, baterię i śmigła).
3. Otrzymanie wyceny naprawy.
4. Podjęcie decyzji o naprawie lub wymianie na mocy DJI Enterprise Shield.
5. W przypadku wybrania DJI Enterprise Shield, wniesienie opłaty w wysokości 1740 zł brutto za pierwszym razem i 2280 zł brutto za drugim razem.
6. Darmowa dostawa wymienionego produktu.

Ubezpieczenie nie obejmuje:

1. Zgubienia sprzętu lub jego elementów.
2. Kradzieży sprzętu.
3. Szkody, spowodowanej przez lot w niesprzyjających warunkach.
4. Uszkodzenia aparatury sterującej oraz akcesoriów modyfikujących sprzęt, zainstalowanych przez użytkownika.
5. Umyślnej utraty sprzętu.
6. Uszkodzeń obudowy, nie wpływających na działanie sprzętu.
7. Bezpośrednich lub niebezpośrednich uszkodzeń spowodowanych przez katastrofę naturalną lub działania militarne (wojna, zamach terrorystyczny, zamieszki, rebelie)
8. Uszkodzeń powstałych po upływie daty ważności DJI Enterprise Shield.
9. Dodatkowych opłat, wynikających z zastosowania ulepszeń i modyfikacji.
10. Uszkodzeń, wynikających z modyfikacji nie uwzględnionych w instrukcji użytkowania lub zastosowania niekompatybilnej baterii / ładowarki
11. Uszkodzeń, spowodowanych przez użycie nieoryginalnych akcesoriów, baterii lub oprogramowania.
12. Wszelkich przypadków prowadzących do przedwczesnego zakończenia usługi serwisowej DJI Enterprise Shield.
13. Wszelkich kosztów procesowych związanych z podważeniem gwarancji DJI Enterprise Shield.
14. Zgłoszenia o usługę serwisową poza regionem, w którym sprzęt był zakupiony.
15. Obrażeń u osób lub uszkodzenia mienia, spowodowanych przez drona, gimbal, camerę lub akcesoria.
16. Próby uzyskania korzyści majątkowej w jakiejkolwiek formie.
17. Uszkodzeń powstałych w wyniku nieautoryzowanych modyfikacji, demontażu lub otwarcia obudowy przez użytkownika.
18. Uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowej instalacji lub użytkowania niezgodnie w założeniami instrukcji użytkownika.
19. Uszkodzeń powstałych na skutek nieautoryzowanej naprawy części składowych przez użytkownika.

Pliki do pobrania

Nie dodano żadnych plików