Kategoria otwarta A2

Czym jest kategoria otwarta i jakie podkategorie do niej należą?

    W związku ze zmianą przepisów użytkowania bezzałogowych statków powietrznych z dnia 31.12.2020r., pojawiła się znacząca zmiana w kategoriach wagowych i operacyjnych. Obecnie występuje podział na dwie kategorie: otwartą oraz szczegółową. Dzisiaj skupimy się na kategorii otwartej, które jest unormowana w sprawie lotów niskiego ryzyka z wykorzystywaniem BSP.  Dodatkowo kategoria otwarta dzieli się na podkategorię: A1, A2, A3. Od 2021 roku, aby wykonywać loty w tej kategorii musimy mieć ukończony 16 rok życia.

Tabela dla podziału kategorii otwartej (źródło: ulc.gov.pl)

Jakie czynniki charakteryzują podkategorię A2?

    W podkategorii A2 znajduje się tylko jedna klasa C2. Podkategoria A2 jest określana jako loty w bliskiej, lecz bezpiecznej odległości od innych osób. Oznacza to, że pilotując BSP jest zobligowany do zachowania odległości, minimum 30 metrów od osób znajdujących się w pobliżu. Odległość można zmniejszyć tylko w przypadku, jeżeli dron posiada tzw. tryb niskiej prędkości (będzie on w przyszłości wymagany dla wszystkich produkowanych BSP). Z włączonym trybem niskiej prędkości (prędkość 5 m/s) odstęp można skrócić do 5 metrów.  Dodatkowo podkategoria A2 pozwala również na loty wykonywane w podkategorii A3 (lot poza obszarami zamieszkałymi).

    Dodatkowo, posiadając uprawnienia z zakresu klasy C2, jesteśmy zobowiązany do operowania BSP o wadze nieprzekraczającej 4 kg. Maksymalny pułap lotu wynosi 120 metrów od powierzchni terenu. W przypadku wysokich obiektów budowlanych należy zachować szczególną ostrożność w zachowaniu odpowiedniej odległości.

Grafika przestawiająca pułap lotu dla BSP oraz zachowanie odległości od obiektów inżynieryjnych

(źródło:https://ulc.gov.pl/pl/drony/kategoria-otwarta-informacje)

 
 

Jak wyglądają procedury uzyskania kwalifikacji A2?

Uzyskanie świadectwa kwalifikacji w podkategorii A2 możemy uzyskać na dwa, odrębne sposoby:

 • Pierwszy sposób jest możliwy w przypadku, gdy uzyskaliśmy świadectwo kwalifikacji przed 30.12.2020r. Aby uzyskać uprawnienia w zakresie podkategorii A2, należy wykonać tzw. konwersję starych uprawnień. O procesie konwersji można dowiedzieć się na oficjalnej stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub z artykułu o konwersji na naszej stronie.
 •  Drugie postępowanie przeprowadza się w przypadku nie posiadania wcześniej świadectwa kwalifikacji na operatora BSP. Proces uzyskiwania rozpoczyna się od rejestracji na stronie drony.ulc.gov.pl. W telegraficznym skrócie zakładanie konta opisaliśmy w artykule o konwersji starego świadectwa operatora. Po założeniu konta, należy rozpocząć szkolenie, które znajduje się na profilu pilota w zakresie uprawnień A1/A3, a następnie rozwiązać egzamin onlinem (również dostępny na stronie ULC).

    Po zdaniu egzaminu teoretycznego kompetencji w zakresie pilotowania BSP należy udoskonalać umiejętności operowania dronów w praktyce. Można to robić samodzielnie lub  pod okiem doświadczonego instruktora. W przypadku nieposiadania własnej platformy latającej lub nieścisłości merytorycznych warto skontaktować się z nami.

    Kolejnym krokiem jest przystąpienie do egzaminu teoretycznego kategorii A2. Do egzaminu można podejść poprzez skontaktowanie się z nami lub innym uznanym podmiotem. Umożliwiamy podejście do egzaminu w formie zdalnej (online) oraz w formie stacjonarnej we Wrocławiu.

Kandydat na pilota w zakresie kompetencji A2 musi spełnić pewne, obowiązkowe warunki:

 • posiadanie aktualnego poświadczenie o kompetencji A1/A3
 • dostarczenie oświadczenia o odbyciu szkolenia praktycznego
 • zgłoszenie chęci przystąpienia do egzaminu teoretycznego
 • wydrukowanie potwierdzenie opłaty za egzamin

Test teoretyczny A2 składa się z 40 pytań wielokrotnego wyboru z dziedzin takich jak:

 • meteorologia
 • osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w trakcie lotu
 • operacyjne i techniczne środki zapewniające bezpieczeństwo

Po ukończeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje się certyfikat kompetencji pilota BSP.

Grafika uwzględniająca procedury uzyskania uprawnień A2

Zapraszamy do zapoznania się załącznikami w formacie pdf.

Proces konwersji uprawnień Pilota BSP

Konwersja ULC

Konwersja oraz dlaczego należy ją zrobić?

Od 2021 roku zmieniło się prawo dronowe na terenie naszego kraju. Od tego roku państwa członkowskie dokonują intergracji międzynarodowej w ramach ujednolicenia prawa lotniczego w zakresie bezzałogowych statków powietrznych.  Do 31 grudnia 2021 roku można posługiwać się polskim i ważnym świadectwem kwalifikacyjnym UAVO wykonanym w 2020 roku lub wcześniej. Jeśli pilotowi kończy się termin ważności uprawnienia, należy bezzwłocznie wykonać proces konwersji. Do uprawnień wchodzących w zakres konwersji należą świadectwa podstawowe: VLOS, BVLOS oraz dodatkowe: UAV<5kg, UAV(MR),25kg itp. oraz INS. Po przekształceniu świadectwa, otrzymuje się uprawnienia ustalone przez UE.

Na czym polega ten proces?

Uprawnienia UE a uprawnienia wydawane  przez Urząd Lotnictwa różnią się od siebie. Ważniejszą zmianą jest odrzucenie dotychczasowego podziału na świadectwo kwalifikacji rekreacyjnego i komercyjnego. Zmienia się także zakres wagowy. Zakres wagowy zmienia się w następujący sposób:

– Uprawnienia VLOS dopuszcza pilota do wykonywania lotów w całej kategorii otwartej (A1, A2, A3) oraz w kategorii szczególnej w lotach VLOS.

– Uprawnienia BVLOS dopuszcza pilota do wykonywania lotów w całej kategorii otwartej (A1, A2, A3) oraz w kategorii szczególnej w lotach VLOS jak i BVLOS

– Świadectwo kwalifikacji UAVO tylko z uprawnieniami podstawowymi zmienia się do uprawnień w kategorii otwartej A1, A2, A3

Jako, że większość osób jest wzrokowcami wrzucamy wykres, który ilustruje zmiany.

Dla bardziej szczegółowe informacji można uzyskać z oficjalnej strony internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego (https://ulc.gov.pl) lub bezpośrednio z tabeli zamieszczonej poniżej:

źródło: https://ulc.gov.pl/pl/drony/5306-konwersja-swiadectw-kwalifikacji-uavo-informacje

Jak wykonać konwersję już teraz?

Sam proces nie jest skomplikowany i co ważne, konwersję można załatwić bez wychodzenia z domu. Należy pamiętać, że aby wykorzystywać z dronów w przyszłości, konwersja kwalifikacji jest niezbędna. Na początku należy się zarejestrować na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego jako operator.

Po utworzeniu strony widoczne będą dwie opcje: Rejestracja i szkolenia oraz Zasady wykonywania operacji SBSP, gdzie znajdziemy ogólne inforamacje i akty prawne związane z UAV. Nas interesuje rejestracja, więc wybieramy tę opcję. Jeżeli mamy konto  – logujemy się na nie, jeśli pierwszy raz jesteśmy na stronie ulc.gov.pl lub nie mamy konta – wybieramy rejestruj. Aby się zalogować potrzebujemy podać dwie dane: e-mail oraz numer telefonu.

Po wprowadzeniu danych automatycznie otrzymamy maila z potwierdzeniem zarejestrowania konta i prośbą o aktywację konta. Naciśnięcie przycisku “aktywuj” przeniesie nas na kolejny etap rejestracji. Wprowadzamy tam hasło do kolejnego logowania oraz wprowadzamy kod aktywacyjny, które otrzymamy w wiadomości SMS. Po rejestracji ponownie logujemy się na swoje nowo założone konto użytkownika.

Po ponownym zalogowaniu należy uzupełnić dane osobowe takie jak: status prawny, kwestia posiadania świadectwa UAVO, oraz podstawowe dane osobowe. Aby przejść do etapu konwersji należy podać numer świadectwa kwalifikacji.

W oknie profilu pilota otrzymujemy możliwość rozpoczęcia lub kontynowanie szkoleń, a także konwersję świadectwa UAVO właśnie.

Gdy wszystkie dane będą wypełnione w profilu pilota, po naciśnięciu “konwersja świadectwa UAVO” automatycznie zacznie się pobieranie pliku .zip z wnioskiem o konwersję UAVO. Wniosek powinien być wydrukowany, podpisany własnoręcznie, a po sprawdzeniu danych, wysłanie wniosku listem poleconym na adres Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Wysłanie wniosku możemy również wysłać cyfrowo wykorzystując do tego portal urzędowy Mój Gov.

Po zalogowaniu na “Mój Gov” np. poprzez profil zaufany, należy wybrać opcję “Pisma ogólne”, które znajdują się w zakładce “Popularne usługi” po prawej stronie.

Po wybraniu “Pismo ogólne” wyszukujemy urząd który nas interesuje, w tym wypadku jest to oczywiście Urząd Lotnictwa Cywilnego. Dalej w rubryce Rodzaj pisma i wybieramy “wniosek”, a tytuł “Wniosek o konwersję świadectwa kwalifikacji UAVO” wpisujemy poniżej. Treść pisma może wyglądać następująco:

“Proszę o konwersję mojego świadectwa kwalifikacji UAVO o nr: (TU WPISZ SWÓJ NR KWALIFIKACJI) na dokumenty potwierdzające kompetencję pilota BSP zgodnie z nowymi przepisami unijnymi. Do pisma załączam skan podpisanego ręcznie Wniosku 1EU/LBSP wygenerowanego z systemu rejestracji drony.ulc.gov.pl oraz skan mojego świadectwa kwalifikacji UAVO.”

Należy pamiętać o załącznikach: musimy zamieścić skan  wypełnionego wniosku 1EU/LBSP, który został wygenerowany ze strony drony.ulc.gov.pl oraz zamieścić skan aktualnego świadectwa kwalifikacji UAVO. Po sprawdzeniu wszystkich dokumentów oraz treści formularza ostatecznie wysyłamy wniosek.

Nowy projekt BZB UAS

Szkolenie UAVO

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3.1 Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa pn. „Epic Alfa Fundusz zaawansowanych technologii w fazie PoP i PoC” realizowanego przez Epic Alfa sp. z o.o.

Wartość projektu: 1 087 500,00 zł | Wkład Funduszy Europejskich: 870 000, 00 zł

Głównym celem projektu jest opracowanie w pełni funkcjonalnego innowacyjnego systemu do bezinwazyjnego pozyskiwania danych leśnych za pomocą fotogrametrii lotniczej oraz opracowanie algorytmu bazującego na sztucznej inteligencji, który pozwoli na automatyczną klasyfikację drzew względem ich stanu wegetacji.

Celem badawczym projektu jest uzyskanie kompleksowej wiedzy na temat powiązania automatycznej klasyfikacji danych pozyskanych z wielu pasm fal elektromagnetycznych (RGB, NIR, Red Edge) z faktycznym stanem wegetacji i odżywienia drzewostanów sosny zwyczajnej – 75% składu gatunkowego Polskich lasów.

Projekt obejmuje również optymalizacją przetwarzania dużych plików w formacie .geotiff, przygotowanie datasetu do uczenia maszynowego oraz wykorzystanie technik cyfrowego przetwarzania obrazu na podstawie istniejących algorytmów oraz filtrów.

Równolegle do prowadzonych badań leśnych opracowane zostaną zagadnienia dotyczące prac rozwojowych Samolotu Bezzałogowego typu VTOL oraz aplikacji mobilnej „BZB Planner”.

Dron powstały w ramach zakończonego projektu Szybkiej Ścieżki zostanie przystosowany do potrzeb obecnego oraz zmian w przepisach Urzędu Lotnictwa Cywilnego dotyczących wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi.

Projekt NCBR zakończony sukcesem!

ekoSKY – innowacyjny samolot zaprojektowany i zbudowany przez polskich inżynierów

27 czerwca 2019 r. na lotnisku w  Szymanowie k. Wrocławia zaprezentowano wyniki projektu pt. “Opracowanie innowacyjnego systemu powietrznego typu VTOL służącego do monitorowania obszarów rolnych, leśnych oraz krajobrazu”. Projekt realizowany  od 01.09.2017 do 30.06.2019 był dofinansowywany z Funduszy Europejskich za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Całkowita wartość projektu to   1 938 473,66 zł w tym dofinansowanie 1 494 434,22 zł. Projekt zrealizowała spółka BZB UAS z Wrocławia, część prac badawczych prowadził Uniwersytet Przyrodniczy z Wrocławia oraz Politechnika Wrocławska.

Głównym celem projektu było opracowanie innowacyjnego systemu powietrznego typu VTOL (pionowego startu i lądowania) służącego do monitorowania obszarów rolnych, leśnych oraz krajobrazu, który pozwoli na wykonywanie przynajmniej 3 godzinnych misji lotniczych. Celem badawczym natomiast  uzyskanie kompleksowej wiedzy na temat oceny stanu roślinności z wykorzystaniem statku powietrznego wyposażonego w kamerę multispektralną.

Prace prowadzone były dwutorowo. Zaprojektowano cały system m.in. samolot, elektronikę – która znajduje się w jego wnętrzu oraz stację bazową. W  kolejnych miesiącach  przeprowadzano serię testów opracowanych rozwiązań.

Strukturę poszycia statku stanowi kompozyt. Konstrukcja została poddana obliczeniom numerycznym oraz badaniom wytrzymałościowym, z pomocą Politechniki Wrocławskiej zbadano również kompatybilność elektromagnetyczną systemu.

Jednocześnie prowadzono wraz z Uniwersytetem Przyrodniczym badania rolnicziczo-przyrodnicze, na wytworzonych wcześniej przez spółkę samolotach wyposażonych w kamerę multispektralną. Badano stan rozwoju drzew, warzyw oraz zbóż w województwach dolnośląskim i opolskim. Sprawdzano korelację między wskazaniami czujników a tradycyjnymi metodami pobierania danych. W rezultacie, ekoSKY umożliwia  określenie stan rozwoju roślin i zastosowanie w rolnictwie zmiennego nawożenie – gdyż do map stworzonych przez system przypisywana jest geopozycja – a ta wgrana w postaci mapy do ciągnika rolniczego wskazuje miejsca braków nawozu  i umożliwia odpowiednie dawkowanie potrzebnych mikroelementów/ makroelementów przez rozrzutnik.

Spółka przeprowadziła też badania przy współpracy z Dyrekcją Regionalną Lasów Państwowych w Zielonej Górze mające na celu określić stan zdrowia drzew.

Realizacja projektu spełniła oczekiwania pomysłodawców i osiągnięto założone cele.

System będzie komercjalizowany i pozwoli na wprowadzenie znacznych oszczędności w produkcji roślin a także przyczyni się do ochrony środowiska.

Akademicki Klub Lotniczy & BZB UAS

Członkowie naszego zespołu (firmy BZB UAS) mieli dzisiaj ogromną przyjemność otrzymać podziękowania podczas konferencji prasowej od grupy wybitnych studentów z Akademickiego Klubu Lotniczego, którzy reprezentując swoje pomysły w USA zdobyli liczne nagrody!

Zespół JeatStream z Akademickiego Klubu Lotniczego jako jedno z najlepszych kół naukowych brał udział w prestiżowych zawodach SAE Aero Design 2019 East oraz SAE Aero Design 2019 West.

Przed studentami z Politechniki Wrocławskiej było bardzo trudne wyzwanie – wykonanie misji symulującej kolonizację Marsa.

Pierwsza część misji polegała na wzniesieniu się na wysokość 100 stóp (~30 m) i zrzuceniu do celu z samolotu matki habitatów w postaci kilkudziesięciu piankowych piłek futbolowych oraz kilkunastu pół litrowych butelek z wodą. Kolejny etap misji polegał na zrzuceniu z odległości 200 stóp od celu trzech w pełni autonomicznych szybowców podczepionych pod samolot matkę, na których pokładzie znajdywali się kolonizatorzy w postaci piłek do tenisa stołowego. Cel, do którego zrzucali ładunki, miał promień 50 stóp (około 15 m).

Studenci startowali również w kategorii Micro, która polega na przeniesieniu jak największego ciężaru w jak najlżejszym samolocie, oraz złożeniu tego samolotu w jak najkrótszym czasie.

Zawody odbędą się w miejscowości Fort Worth w Teksasie oraz Van Nuys w Kalifornii.

Nagrody zdobyte podczas edycji SAE Aero Design 2019 East:
2 miejsce w klasyfikacji generalnej w klasie Advanced.
3 miejsce w klasyfikacji generalnej w klasie Micro.
2 miejsce za loty w klasie Advanced.
3 miejsce w klasie Micro za raport techniczny
3 miejsce w klasie Micro za udane loty oraz stosunek masy samolotu do masy ciężaru ładunku

Nagrody zdobyte podczas edycji SAE Aero Design 2019 West:
3 miejsce za prezentację techniczną samolotu w klasie Micro,
3 miejsce za wykonanie misji w klasie Micro,
2 miejsce za wykonanie misji w klasie Advanced,
2 miejsce w klasyfikacji generalnej w klasie Advanced.

Tym samym zespół JeatStream z Politechniki Wrocławskiej od 6 lat jest w trójce studenckich zespołów budujących najlepsze samoloty bezzałogowe na świecie!

Nasza firma wspierała koło naukowe merytorycznie oraz podczas realizacji budowania latających maszyn.

Cały zespół BZB UAS jeszcze raz gratuluje Wam zdobytych nagród i życzymy dalszych sukcesów!

Badania EMC + RED

Razem z Politechniką Wrocławską w ramach projektu współfinansowanego z Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wykonaliśmy badania kompatybilności elektromagnetycznej naszego samolotu. Z dumą możemy napisać że system przeszedł badania pomyślnie. Pierwszym etapem były badania odporności systemu na zakłócenia zewnętrzne. Układ został umieszczony w specjalistycznej komorze bezodbiciowej. Przymocowany do stanowiska pomiarowego imitował rzeczywistą pracę. System badano w kilku fazach pracy:
 1. włączony system – faza standby,
 2. lot pionowy – faza startu/ lądowania,
 3. lot poziomy – faza przelotowa,
Podczas badań stwierdzono również, że system nie emituje fal elektromagnetycznych o wysokim natężeniu na niepożądanych częstotliwościach – emisyjność samolotu mieści się w normie, nie powoduje niebezpiecznych sprzężeń i nie zakłóca urządzeń zamontowanych w samolocie. Ostatnim etapem badań było zbadanie modułu radiowego. Określono jakie anteny dają nam największy zasięg oraz zbadano najkorzystniejsze miejsce ich zamontowania. Badania zostały wykonane zgodnie z następującymi wytycznymi: badań modułu telemetrycznego wg dyrektywy RED Directive: 2014/53/EU, zgodnie z:
 • ETSI EN 300 220 – Short Range Devices (SRD) for subGHz,
badań systemu bezzałogowego wg dyrektywy EMC Directive: 2014/30/EU, zgodnie z:
 • EN 301 489-1 V2.2.0,
 • EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03),
 • EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03).
Previous
Next

Dron EXPO Poznań 2019

Nasza firma miała przyjemność zaprezentować bezzałogowy system latający ekoSKY podczas POZNAN Drone EXPO!

Od samego rana razem z DRON.edu.pl prezentowaliśmy najnowsze bezzałogowe technologie oraz możliwości ich zastosowania w naszym codziennym życiu.

Imprezą towarzyszącą były  Targi Expopower 2019.

Dziękujemy za odwiedzenie naszego stoiska! Obecność na targach zaowocowała bardzo ciekawymi spotkaniami oraz rozmowami.

Podczas wydarzenia można było zobaczyć i dotknąć wiele ciekawych produktów. Mieliśmy okazję dowiedzieć się więcej o produktach sklepu Nextron.pl, w tym sensora Nosacz II oraz rozmawiać z firmą Cervi Robotics, która zaprezentowała nam automatyczne lądowisko dla dronów DronHub.

Do zobaczenia za rok!