Fundusze europejskie 2018-05-07T14:26:20+00:00

Tytuł projektu: „Opracowanie innowacyjnego systemu powietrznego typu VTOL służącego do monitorowania obszarów rolnych, leśnych oraz krajobrazu”

Cel projektu: Stworzenie innowacyjnego systemu powietrznego typu VTOL (pionowy start i lądowaniem maszyny” służącego d monitorowania obszarów rolnych, leśnych oraz krajobrazu, który pozwoli na wykonywanie 3 godzinnych misji lotniczych.

Planowane efektu: Krótko opisać planowany efekt projektu (od 2 do 4 zdań)
Prace badawczo – rozwojowe zaplanowano w VI Etapach:
Etap I – Badania rolniczo – przyrodnicze cz. 1
Etap II – Opracowanie innowacyjnego projektu bezzałogowego systemu powietrznego
Etap III – Integracja laboratoryjna

Etap IV – Prototypowanie

Etap V – Testy systemu w warunkach rzeczywistych

Etap VI – Badania rolniczo – przyrodnicze cz. 2

Wartość projektu: 1 938 473,66 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 656 750,09 PLN