Fundusze europejskie2018-07-05T10:02:25+00:00

Tytuł projektu: „Opracowanie innowacyjnego systemu powietrznego typu VTOL służącego do monitorowania obszarów rolnych, leśnych oraz krajobrazu”

Cel projektu: Stworzenie innowacyjnego systemu powietrznego typu VTOL (pionowy start i lądowaniem maszyny” służącego d monitorowania obszarów rolnych, leśnych oraz krajobrazu, który pozwoli na wykonywanie 3 godzinnych misji lotniczych.

Planowany efekt: Stworzenie bezzałogowego statku powietrznego z systemem VTOL wraz z oprogramowaniem sterującym.
Prace badawczo – rozwojowe zaplanowano w VI Etapach:
Etap I – Badania rolniczo – przyrodnicze cz. 1
Etap II – Opracowanie innowacyjnego projektu bezzałogowego systemu powietrznego
Etap III – Integracja laboratoryjna

Etap IV – Prototypowanie

Etap V – Testy systemu w warunkach rzeczywistych

Etap VI – Badania rolniczo – przyrodnicze cz. 2

Wartość projektu: 1 938 473,66 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 656 750,09 PLN